Vedtak om fusjon av fond

Det ble i andelseiermøte for verdipapirfondene Norse Trend Global, Norse Trend USA og Norse Trend Europa, den 30. mai 2022, enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjon av fondene i henhold til …