Vedtak om fusjon av fond

Det ble i andelseiermøte for verdipapirfondene Norse Trend Global, Norse Trend USA og Norse Trend Europa, den 30. mai 2022, enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjon av fondene i henhold til …

Gjennomføring av vedtektsendringer

I forbindelse med overgang til svingprising, fjerning av tegnings- og innløsningskostnader, innføring av andelsklasser samt gjennomføring av andre materielle endringer i vedtektene til verdipapirfondene Norse Trend Global, Norse Trend Europa, …

Frister før nyttår

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2020 er 30.12. For å få kurser pr. 30.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 29.12. Kurser per …