Frister før nyttår

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2020 er 30.12. For å få kurser pr. 30.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 29.12. Kurser per …

Reduserte innløsningskostnader

Norse Forvaltning har besluttet å redusere sine innløsningskostnader på samtlig fond. Fra og med i dag vil vi belaste alle innløsninger med 0,3 %. 0,05 prosentpoeng av dette går til …