Vedtak om fusjon av fond

Det ble i andelseiermøte for verdipapirfondene Norse Trend Global, Norse Trend USA og Norse Trend Europa, den 30. mai 2022, enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjon av fondene i henhold til den foreslåtte fusjonsplanen.

Andelseiere i fondene kan løse inn eller bytte sine fondsandeler kostnadsfritt frem t.o.m. 16. juni 2022.

Ytterligere informasjon om fusjonen finner du i linken her