Norse Forvaltning arbeider etter et utvalg av prinsipper som danner grunnlag for vår totalforvaltning. Disse prinsippene er under kontinuerlig vurdering og revisjon i takt med markedsutviklingen.


Våre hovedprinsipper og handleregler er:

  • Kjøp aksjer som ligger i stigende trender. Selv om kursen kanskje faller noe etter at man har kjøpt går det som regel ganske kort tid før man er i pluss igjen
  • Kjøp lavt i trenden. En aksje som trender oppover på lang sikt er det oftest fornuftig å kjøpe etter at den har korrigert ned i trenden
  • Kjøp etter at kursen har snudd oppover igjen. Man vet aldri hvor langt det faller
  • Kjøp i hovedsak når RSI er lav – vær meget kritisk til å kjøpe når RSI er høy
  • Kjøp når sentimentindikatorene er lave
  • Kjøp når nyhetene har vært dårlige i en stund – ikke når de har vært gode lenge
  • Prioritér aksjer med god likviditet. Du skal kunne selge raskt
  • Vær forsiktig med å kjøpe aksjer som har store svingninger. Du klarer ikke å komme deg ut når det faller mye på kort tid
  • Kjøp aksjer som bryter opp fra konsolideringer i stigende trender
  • Ikke kjøp dersom signalene ikke stemmer