Fra og med 2017 kan personlige skatteytere nå etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

På en aksjesparekonto kan man kjøpe og selge aksjer og fondsandeler uten å betale gevinstbeskatning før midlene tas ut av kontoen. I en overgangsfase frem til 31. desember 2019 kunne fondsandeler flyttes til aksjesparekonto uten umiddelbart å betale skatt på gevinst. Fra og med 1. januar 2020 vil flytting til aksjesparekonto nå bli ansett som en realisasjon, og dermed føre til skatt på opparbeidet gevinst.

Norse Forvaltning tilbyr alle fondseiere som er personlige skatteytere muligheten til å etablere aksjesparekonto gjennom nytegning eller konvertering av eksisterende beholdning av fondsandeler til aksjesparekonto. Det vil ikke være kostnader forbundet med kontoetableringen eller løpende kontoholdsgebyr på en aksjesparekonto som er etablert hos Norse Forvaltning.

En aksjesparekonto som etableres hos Norse Forvaltning vil i første omgang kun omfatte fondsandeler i fond forvaltet av Norse Forvaltning. Det innebærer at aksjer, kontanter og andre fondsandeler må oppbevares hos annen tilbyder av aksjesparekonto. Det er ingen restriksjoner om hvor mange aksjesparekontoer en investor kan ha.

Ta kontakt med oss for fremgangsmåte dersom du ønsker å benytte midler fra aksjesparekonto i annen bank eller verdipapirforetak til å kjøpe fondsandeler hos Norse Forvaltning.

Kontoavtale for etablering av aksjesparekonto kan du finne her: KONTOAVTALE