Denne siden inneholder viktig og relevant informasjon knyttet til juridiske forhold.

Norse Forvaltning har tillatelse fra Finanstilsynet å drive verdipapirfondforvaltning i henhold til Lov om verdipapirfond av 2011. I henhold til lover og forskrifter er foretaket pliktig å ha en selvstendig og uavhengig kontrollfunksjon som skal sikre foretakets etterlevelse av lover og forskrifter. Denne rollen ivaretas av Nicolai W. Bentzen som er foretakets Compliance officer.


Legitimasjon/hvitvasking

Myndighetene har pålagt alle verdipapirforetak å oppbevare bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra sine kunder. Ved førstegangs tegning i våre fond må derfor bekreftet, gyldig legitimasjon være vedlagt tegningsblanketten, eller digital identifisering gjennomføres ved hjelp av BankID.

Ved bruk av BankID som identifisering vil kunden motta en epost fra foretaket med link til identifiseringsportalen. Identifisering vil ved bruk av denne løsningen være gjennomført etter at kunden bekrefter sin identitet med sin personlige kodebrikke og PIN-kode.

Alternativt kan man legitimere seg med pass, bankkort, førerkort, eventuelt sammen med firmaattest. Legitimasjonen skal inneholde navn, personnummer, eventuelt organisasjonsnummer, fotografi og navnetrekk.

For juridiske personer skal utskrift fra enhetsregisteret fremlegges sammen med legitimasjon for de signaturberettigede.  Firmaattest kan ikke være eldre enn tre måneder.

Legitimasjonen kan bekreftes følgende steder; Bank, Post, Politi


I henhold til lovpålegg har Norse Forvaltning utarbeidet en rekke ulike retningslinjer for foretakets drift.

Følgende retningslinjer gjelder for:

Utøvelse av stemmerett
Interessekonflikter
Kundeklager
Godtgjørelsesordningen
Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen for våre fond, og det forventes at anstatte med forvaltningsansvar har bærekraft i fokus gjennom alle investeringsbeslutninger. Dette vil derfor også bli hensyntatt ved beregning av variabel godtgjørelse.
Beste resultat

Norse Forvaltning benytter følgende meglere:
DnB Markets
Pareto Securities
ABG Sundal Collier
Carnegie
Kepler Cheuvreux
Fearnley Securities
Clarksons Securities
Sparebank 1 Markets

Foretakets forretningsvilkår kan du finne her