Norse Forvaltning AS er et forvaltningsselskap som inngår i Norse Gruppen. Selskapet ble etablert av Stig Rognstad i 2009. Norse Forvaltning har tillatelse fra Finanstilsynet til å forestå verdipapirfondsforvaltning, og har flere verdipapirfond under forvaltning. Selskapet forvalter verdipapirfond etter trendkonseptet og fundamentalanalyser, og har arbeidet med forvaltning i internasjonale verdipapirmarkeder siden 2009.

Selskapets formål er å gi våre andelseiere en god risikojustert avkastning fra verdipapirer over hele verden. Våre fond er aktivt forvaltede fond, og beveger seg raskt ut og inn i markedene ved behov. Vi ønsker å være der hvor den stigende trenden er, og tror at markedet alltid har rett.


Selskapets ledelse

John Martin Nilsen – Nilsen har vært daglig leder av Norse Forvaltning siden 2023, og er ansvarlig forvalter for fondene. Han er utdannet Siviløkonom med Høyere Avdeling samt doktorgradsstudier fra Norges Handelshøyskole, og har over 15 års erfaring fra det norske verdipapirmarkedet med forvaltning av hedgefond, aktiv forvaltningsmandater og aksjefond. 

Nicolai Wilhelm Bentzen – Bentzen har vært ansatt i foretaket siden 2009, og er ansvarlig for risikostyring og compliance i selskapet. Han er utdannet Master of Science i Finans fra Handelshøyskolen BI, og har bred erfaring fra fagområdet.

Hans Vidar Kaald – Kaald har arbeidet i foretaket siden 2021, og arbeider med fondsadministrasjon og analyse. Han er utdannet Master of Science fra Norges Handelshøyskole.


Selskapets styre

Forvaltningsselskapets styre består av aksjonær- og andelsvalgte representanter, og har følgende medlemmer:

Ole Grøterud (Styrets leder)
Grøterud er partner i Saga Management AS, og er utdannet siviløkonom/MBA

Bjørn Kaaber (andelseiervalgt)
Kaaber er investor, og er utdannet siviløkonom

Erik Tronbøl
Erik Tronbøl er investor, og er utdannet Handelsøkonom og autorisert aksjemegler

Odd Ingar Solbakken (andelseiervalgt)
Solbakken er partner i AS Procurator, og er utdannet siviløkonom

Paal Berg
Berg er partner og konsulent i de4 Search & Consulting, og er utdannet økonom og coach


Selskapets kundebehandlere

Andreas Ringen Apelland
Ansvarlig for kundeoppfølging og fondssalg
Tlf: +47 22048077
Mail: ara(at)norseforvaltning.no

Hans Vidar Kaald
Salg
Tlf: +47 22048072
Mail: hvk(at)norseforvaltning.no


Selskapets øvrige ansatte

Marianne Rognstad
Regnskap/administrasjon