Norse Forvaltning AS er et selskap i Norse Gruppen som ble etablert av Stig Rognstad i 2009. Selskapet har tillatelse fra Finanstilsynet til å forestå verdipapirfondsforvaltning. Selskapet forvalter verdipapirfond etter trendkonseptet, og har arbeidet med forvaltning i internasjonale verdipapirmarkeder siden 2009.

Selskapets formål er å gi våre andelseiere en god risikojustert avkastning fra verdipapirer over hele verden. Våre fond er aktivt forvaltede fond, og beveger seg raskt ut og inn i markedene ved behov. Vi ønsker å være der hvor den stigende trenden er, og tror at markedet alltid har rett.


Selskapets ledelse

Svein Alexander Gogstad – Gogstad har vært daglig leder av Norse Forvaltning siden 2013, og er ansvarlig forvalter for fondene. Gogstad har arbeidet og sittet i ledelsen av ulike verdipapirforetak siden 1986, blant annet Investment Banking Partners, Finansbanken / Storebrand Bank og NorgesInvestor. Han har arbeidet med analyse, forvaltning og ledelse, og har bred erfaring innenfor aksjer og derivater. Han har en Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI, og en AFR fra samme skole, har studert eiendomsfinans på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og Jus på Universitetet i Oslo.

Nicolai Bentzen – Bentzen har arbeidet i foretaket siden 2009, og arbeider med forvaltning, analyse og forvaltningsadministrative oppgaver. Han er utdannet Master of Science i Finans fra Handelshøyskolen BI.

John M Nilsen – Nilsen har siden 2005 arbeidet med forvaltning og sittet i ledelsen i ulike verdipapirforetak, og er utdannet Siviløkonom Norges Handelshøyskole (NHH) og ESADE i Spania. Han har videre jobbet som stipendiat og gjennomført doktorgradsstudier i Finansiell økonomi (PhD) ved Norges Handelshøyskole. Nilsen arbeider med portefølje- og risikoanalyse, samt har ansvaret for complianceoppgaver i selskapet.


Selskapets styre

Forvaltningsselskapets styre består av aksjonær- og andelsvalgte representanter, og har følgende medlemmer:

Ole Grøterud (Styrets leder)
Grøterud er partner i Saga Management AS, og er utdannet siviløkonom/MBA

Harald Meyer Ottho (andelseiervalgt)
Ottho er partner i Considium Consulting Group AS, og er utdannet siviløkonom

Erik Tronbøl
Erik Tronbøl er investor, og er utdannet Handelsøkonom og autorisert aksjemegler

Odd Ingar Solbakken (andelseiervalgt)
Solbakken er partner i AS Procurator, og er utdannet siviløkonom

Paal Berg
Berg er partner og konsulent i de4 Search & Consulting, og er utdannet økonom og coach