For å begrense risiko og optimalisere avkastningen i våre fond har vi utviklet en egen investeringsmetode. Vi fokuserer på å finne sterke, varige trender i økonomier, industrier og selskap. Trender der selskapene ofte gjør det vesentlig bedre enn totalmarkedet.

Vi har en seleksjonsmetodikk som baserer seg på en såkalt ”top down” analyse av markedene. Det betyr at vi først er opptatt av å definere hovedtrenden i økonomien og på børsene; er børsene på vei oppover eller nedover? På den måten beslutter vi om vi skal være fullinvestert eller ha en lavere eksponering i aksjemarkedet.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Hver måned analyserer vi drøyt 200 ulike industrier. Basert på kriteriene trend, relativ styrke og en fundamental vurdering velger vi ut de 20-30 sterkeste industriene. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år.

Gjennom trendkonseptet analyseres markedets styrke ved først å se på makrosituasjonen og deretter sektorstyrke før man kommer til selskapsanalysen.

Innenfor hver av de 15 sterke industriene finner vi som regel mange gode selskaper. Oftest har vi ca 20 – 30 selskaper i hver industri som kan være aktuelle. Det betyr at vi sitter igjen med 300 – 400 kvalifiserte ”kandidater”.

De selskapene som til slutt skal utgjøre fondets portefølje velges på basis av trend og relativ styrke; aksjene må ligge i stigende trender og de må utvikle seg sterkere enn totalmarkedet. I tillegg prioriterer vi de aksjene som har lavest mulig volatilitet (svingninger), og som har god likviditet. God likviditet er viktig slik at vi alltid kan selge aksjene dersom noe skjer.

De selskapene som tilfredsstiller kriteriene er som regel svært gode selskaper også fundamentalt. Det siste vi gjør før en aksje kjøpes er å sjekke nettopp det. Vi liker selskaper som har lite gjeld, god kontantstrøm og som har stabil og god vekst i inntjening. Vi er forsiktige med selskaper som for eksempel har veldig høy gjeld, som ikke tjener penger eller er for høyt priset.

Denne metoden mener vi øker sannsynligheten for å velge potensielle vinneraksjer. Men vi treffer heller ikke på alle de aksjene vi kjøper. Derfor er vi opptatt av å ha et system som gjør at vi unngår store tap på de aksjene som går dårlig. Man må ta tap dersom man skal investere i aksjer. Det viktige er at tapene blir små.