Vårt forvaltningskonsept fokuserer på å finne sterke, varige trender i økonomier, industrier og selskap, og trender der selskaper ofte gjør det vesentlig bedre enn totalmarkedet.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år.

Aksjer i en langsiktig stigende trend vil typisk være solide, lønnsomme selskaper som har et konkurransefortrinn i et marked med langsiktig vekstpotensial. Selskaper som over tid kan vise til stabil omsetnings- og resultatvekst. Vi prioriterer også aksjer som har en aksjonærvennlig politikk, og som gir stabile utbytteutbetalinger.  Lav gjeldsgrad er utgangspunktet, men selskaper med eksepsjonell egenkapitalavkastning er tjent med høyere gjeldsgrad.

Vi fokuserer særlig på følgende faktorer i vår utvelgelsesprosess:

  • Høy egenkapitalavkastning og marginer
  • Høy omsetningsvekts
  • Lav gjeldsgrad
  • Aksjen er blant de sterkeste innenfor sin sektor
  • I utbytteposisjon uten at det går utover finansielle utsikter