Vår forvaltningsmetode

Trendkonseptet

Trendkonseptet er vårt unike forvaltningskonsept som fokuserer på å finne sterke og varige trender i økonomier, sektorer og enkeltselskaper.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år. Lese mer her

Periodisk markedskommentar

Se våre markedskommentarer og analyser her
Siste nytt

Nyheter og kommentarer

Reduserte innløsningskostnader

Norse Forvaltning har besluttet å redusere sine innløsningskostnader på samtlig fond. Fra og med i dag vil vi belaste alle innløsninger med 0,3 %. 0,05 prosentpoeng av dette går til …