Vår forvaltningsmetode

Trendkonseptet

Trendkonseptet er vårt unike forvaltningskonsept som fokuserer på å finne sterke og varige trender i økonomier, sektorer og enkeltselskaper.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år. Lese mer her

Siste nytt

Nyheter og kommentarer

Frister før jul og nyttår 2023

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2023 er 29.12. For å få kurser pr. 29.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 28.12. Kurser per …