Vår forvaltningsmetode

Trendkonseptet

Trendkonseptet er vårt unike forvaltningskonsept som fokuserer på å finne sterke og varige trender i økonomier, sektorer og enkeltselskaper.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år. Lese mer her

Siste nytt

Nyheter og kommentarer

Gjennomføring av vedtektsendringer

I forbindelse med overgang til svingprising, fjerning av tegnings- og innløsningskostnader, innføring av andelsklasser samt gjennomføring av andre materielle endringer i vedtektene til verdipapirfondene Norse Trend Global, Norse Trend Europa, …