Vår forvaltningsmetode

Trendkonseptet

Trendkonseptet er vårt unike forvaltningskonsept som fokuserer på å finne sterke og varige trender i økonomier, sektorer og enkeltselskaper.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år. Lese mer her

Siste nytt

Nyheter og kommentarer

Bærekraftrapport – Norse fondene 2. halvår 2023

Norse Forvaltning gjennomfører en halvårlig vurdering av etterlevelse og status for bærekraft i våre investeringer. Siste halvårsrapport for fondene kan du finne her: Bærekraftrapport Norse Trend Global Bærekraftrapport Norse Utbytte