Vår forvaltningsmetode

Trendkonseptet

Trendkonseptet er vårt unike forvaltningskonsept som fokuserer på å finne sterke og varige trender i økonomier, sektorer og enkeltselskaper.

Når hovedtrenden i aksjemarkedet defineres som stigende, analyserer vi for å finne de sterkeste industriene på børsene i Norden, Europa og USA. Når en hel industri går bedre enn totalmarkedet, er det ofte en sterk fundamental trend som ligger bak, og industritrender varer gjerne i flere år. Lese mer her

Siste nytt

Nyheter og kommentarer

Andelseiermøte og valgmøte i Norse fondene

Norse Forvaltning avholder andelseiermøte i fondene den 30. mai 2022, kl. 13:00. Andelseiermøtet vi behandle forslag til fusjon mellom fondene Trend Global som overtakende fond, Trend USA og Trend Global …

Norse fondene – rapporter mars 2022

Markedsrapportene for Norse Fondene kan du lese ved å klikk på linkene nedenfor. Norse Trend Global Norse Utbytte Norse Trend Europa Norse Trend USA