Det er enkelt å bli kunde av Norse Forvaltning.

Tegning og innløsning av fondsandeler gjøres direkte med Norse Forvaltning.

Tegn fondsandeler ved å klikke her

Slik tegner du ellers fond hos oss

Du kan tegne fond via brev, telefon, e-post eller ved personlig fremmøte hos Norse Forvaltning. Legitimering gjøres i all hovedsak med e-ID for å sikre etterlevelse av regelverket knyttet til anti-hvitvasking. Ved første gangs tegning må det tegnede beløpet overstige minimumsbeløpet for det fondet du ønsker å tegne i. Deretter kan du tilleggstegne i mindre rater. Ved tegning vil du få inngangskurs på dine fondsandeler fastsatt etter når beløpet har blitt mottatt av Norse Forvaltning. Beløpet kan enten overføres direkte til det enkelte fondets konto eller gjennom å gi Norse Forvaltning en engangsfullmakt til å trekke beløpet direkte fra din konto. Det er kostnadsfritt å tegne fond hos Norse Forvaltning.

Slik bytter du fond hos oss

Dersom du ønsker å bytte hele eller deler av dine fondsinvesteringer hos oss i noen av våre andre fond, kan du ta kontakt med forvaltningsselskapet pr. telefon, e-post eller personlig oppmøte. Når Norse Forvaltning har mottatt e-ID signert fondsbytteblankett i utfylt stand vil byttet bli foretatt snarest mulig. Under normale forhold vil fondskursen være samme dags kurs dersom blanketten mottas og behandles før klokken 12:00. Dersom blanketten mottas og behandles etter dette klokkeslettet vil neste dags kurs være den gjeldende. Bytte mellom fond hos Norse Forvaltning vil ikke bli belastet omkostninger.

Slik selger du dine fondsandeler hos oss

Dersom du ønsker å løse inn hele eller deler av dine fondsinvesteringer, kan du ta kontakt med forvaltningsselskapet pr. telefon, e-post eller personlig oppmøte. Når Norse Forvaltning har mottatt e-ID signert innløsningsblankett vil innløsningen bli foretatt snarest mulig. Under normale forhold vil fondskursen være samme dags kurs dersom blanketten mottas og behandles før klokken 12:00. Dersom blanketten mottas og behandles etter dette klokkeslettet vil neste dags kurs være den gjeldende. Merk at kunder må ha legitimert seg via BankID eller annen e-ID før blanketten kan godkjennes hos Norse Forvaltning. Salg av fondsandeler hos Norse Forvaltning er kostnadsfritt.

De ferdig utfylte blankettene og eventuelt andre dokumenter sendes oss på post@norseforvaltning.no, eller pr. post til vår postadresse: Norse Forvaltning AS, Postboks 2027, Vika, 0125 OSLO