Frister før jul og nyttår 2022

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2022 er 30.12.

For å få kurser pr. 30.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 29.12. Kurser per 30.12 forutsetter at innbetalinger er registrert på våre fonds konti den 30.12. Ved trekkfullmakt forutsettes det at det er dekning på konto, og at trekket er gjennomført hos oppdragsgiver 30.12 og overført fondets konto samme dag.

For flytting av innehav på aksjesparekonto til eller fra ekstern motpart, er fristen satt til 30. november kl. 16:00. Alle ordre som kommer inn etter dette vil bli håndtert i januar. Merk at fristen hos enkelte motparter kan være avvikende. For flytting til og fra aksjesparekonto internt hos Norse Forvaltning, er fristen satt til 22. desember kl. 16:00. Dette gjelder også for fond som skal gis i gave eller for splitt og spleis av aksjesparekontoer.