Frister før jul og nyttår 2023

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2023 er 29.12.

For å få kurser pr. 29.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 28.12. Kurser per 29.12 forutsetter at innbetalinger er registrert på våre fonds konti den 29.12. Ved trekkfullmakt forutsettes det at det er dekning på konto, og at trekket er gjennomført hos oppdragsgiver 29.12 og overført fondets konto samme dag.

For flytting av innehav på aksjesparekonto til eller fra ekstern motpart, er fristen satt til 30. november kl. 16:00. Alle ordre som kommer inn etter dette vil bli håndtert i januar. Merk at fristen hos enkelte motparter kan være avvikende. For flytting til og fra aksjesparekonto internt hos Norse Forvaltning, er fristen satt til 21. desember kl. 16:00.