Gjennomført fusjon mellom fondene Trend USA, Trend Europa og Trend Global

Fusjonen mellom fondene Norse Trend USA (overdragende), Norse Trend Europa (overdragende) og Norse Trend Global (overtakende) ble gjennomført i henhold til planen den 16. juni.

Andelseierne i fondene Norse Trend USA og Norse Trend Europa, har nå fått tildelt andeler i det overtakende fondet Norse Trend Global basert på det kalkulerte bytteforholdet.

En andel i Norse Trend Europa gir 0,1856 andeler i Norse Trend Global. En andel i Norse Trend USA gir 0,2002 andeler i Norse Trend Global.

Dine beholdning av nye fondsandeler i Trend Global kan du finne ved å logge deg inn på vår kundeportal.

Fondenes revisor Nitschke har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser.

Revisjonsattest for fusjonen kan du finne her