Valgmøte i Norse fondene

Norse Forvaltning avholder valgmøte i fondene Norse Utbytte og Norse Trend Global den 13. april 2023, kl. 15:00.

På møtet vil det bli avholdt valg av andelseiernes representanter til styret.

Innkalling til valgmøtet kan du finne her