Frister før nyttår

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2021 er 30.12. For å få kurser pr. 30.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 29.12. Kurser per …