Vedtektsendringer Trend Europa – Storbritannia

Det er uklart om Storbritannia for fremtiden vil være en del av EU, og i hvilken form en videre avtale mellom EU og Storbritannia vil være. Som følge av dette har Finanstilsynet godkjent endring av vedtekene i Trend Europa slik at vi ikke vil være i brudd med vedtekene etter 29. mars d.å. uansett utfall av Storbritannias valg.

Følgende setning er lagt til under punkt 3.3 som omhandler likviditet:

Kravene til likviditet i punkt 3 over, skal omfatte Storbritannia, uansett om Storbritannia anses som en EØS-stat eller et land utenfor EØS-området.

Fondets nye vedtekter er gjeldende fra denne dato.

De nye vedtektene kan leses via denne linken