Nytt navn og mandat for Verdipapirfondet TrendEn

I forbindelse med navneendring og endringer av fondets mandat til å omfatte aksjerinvesteringer over hele verden, har Finanstilsynet 21. august godkjent fondets endringer i vedtektene. Ytterligere informasjon om vedtektsendringene kan finnes …

NYTT Trend fond – Trend USA

For de investorer som ønsker å ta del i sterke trender i verdens største og mest likvide finansmarked – USA, etablerer vi nå Verdipapirfondet Trend USA. Les mer om fondet …