Nytt navn og mandat for Verdipapirfondet TrendEn

I forbindelse med navneendring og endringer av fondets mandat til å omfatte aksjerinvesteringer over hele verden, har Finanstilsynet 21. august godkjent fondets endringer i vedtektene. Ytterligere informasjon om vedtektsendringene kan finnes …