Norse Trend USA er et verdipapirfond som passer for langsiktige investorer som ønsker seg en internasjonal eksponering i amerikanske aksjer. Fondet kan investere i verdipapirer notert på de amerikanske børsene. Fondet kan i perioder ha høy eksponering mot enkeltsektorer i sterk trend.

Fondet ble etablert i 2018 og er klassifisert som “annet fond”. Det innebærer at fondet har større friheter enn et ordinært aksjefond når det kommer til bruk av lavrisikoplasseringer. Fondet  kan være inntil 100 prosent eksponert i bankinnskudd i de periodene hvor markedet er usikkert.

I all hovedsak vil fondet ha en høy eksponering i aksjer, og kun benytte renteplasseringene som en strategisk reserve ved børsfall. Fondet er aktiv i markedet, men søker å finne lange etablerte positive trender blant solide selskaper notert på de amerikanske børsene. Gjennom å flytte aksjevekten mellom ulike sektorer, har fondet muligheten til å være investert i de sektorene som til enhver tid har den sterkeste veksten. Fondet kan i lengre perioder ha høy eksponering i en enkeltsektor. Risikoen i fondet er dermed kategorisert som høy.


Investeringsstrategi
Fondsinformasjon
Dokumenter
Avkastning

Investeringsstrategi

Norse Trend USA er et aktivt fond som kan investere i verdipapirer notert på de amerikanske børsene. Fondets målsetning er å gi god avkastning på investert kapital til sine andelseiere. Fondets forvaltere vil ved bruk av forvaltningsmetoden Trendkonseptet, som er Norse gruppens egenutviklede forvaltningskonsept, investere i aksjer som er inne eller på vei inn i en positiv trend. 

Fondet er aktivt, og kan i perioder foreta hyppig rotasjon av enkeltpapirer. Fondet kan også i perioder ha en høy konsentrasjon av enkeltpapirer innenfor enkeltsektorer hvor det relative avkastningspotensialet fremstår som attraktivt.

I perioder med usikkerhet eller i perioder med negativt trendende markeder, kan fondet ha inntil 100 prosent i bankinnskudd eller rentepapirer. Dette gir en betydelig høyere frihet enn ordinære aksjefond som kun kan ha inntil 20 prosent i bankinnskudd eller rentepapirer.

Nøkkelfakta

ISIN NO 001 0814 098Etablert 16. januar 2018

Ansvarlig forvalter

Svein Alexander Gogstad forvaltet fondet siden 2018

Referanseindeks

MSCI USA Net Total Return USD omregnet i NOK

Kostnader

Forvaltningsavgift årlig 2 %

Ingen kostnader ved tegning

Ingen kostnader ved innløsning

Ingen omkostninger ved flytting mellom fondene

Kostnadsfri aksjesparekonto


Risiko- og avkastningsprofil for fondet


Fondet er aktivt forvaltet, og kan i perioder ha en høy omløpshastighet. Se fondets nøkkelinformasjon for mer informasjon om omløpshastighet og totale kostnader.

Kursene på fondet oppdateres daglig. Se også Oslo Børs www.oslobors.no for ytterligere informasjon, kurser og sammenligning med andre fond og indekser. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no