Aksjesparekonto

Så snart lovverket er på plass vil Norse Forvaltning ta sikte på å tilby sine andelseiere å overføre sine fondsandeler til aksjesparekonto. I 2017 har regjeringen bestemt at alle som sparer …

Nye vedtekter for Verdipapirfondet TrendEn

I forbindelse med oppdatering av fondets vedtekter, har Finanstilsynet den 15. desember 2015 godkjent fondets endringer i vedtektene. Vedtektene kan du finne her I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett …

Nye vedtekter for Verdipapirfondet Trend Europa

I forbindelse med utvidelse av Verdipapirfondet Trend Europa’s mandat til også å omfatte børsnoterte fond, har Finanstilsynet 20. mars godkjent fondets endringer i vedtektene. Vedtektene kan du finne her I hht. verdipapirfondloven §4-14 …