Nye vedtekter for Verdipapirfondet TrendEn

I forbindelse med oppdatering av fondets vedtekter, har Finanstilsynet den 15. desember 2015 godkjent fondets endringer i vedtektene.

Vedtektene kan du finne her

I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Vedtektsendringen gjennomføres den 4. januar 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *