Hellas – down the drain again?

– Nyvalg kan bli starten på slutten for landets EU medlemskap…

Den greske tragedien er på vei til å bli en farse etter at landets nasjonalforsamling ble oppløst i slutten av desember. Det hersker dermed fullt kaos i den greske regjeringen etter at nasjonalforsamlingen etter tre valgrunder ikke har klart å enes om en ny president. Det er dermed duket for nyvalg den 25. januar med det fryktede venstreradikale partiet Syriza som favoritt på meningsmålingene. 

Descom1    Den greske børsen har falt kontinuerlig etter at nyheten om regjeringskrisen ble kjent. Det har oppstått frykt for at det venstreradikale partiet Syriza, som ligger godt an på meningsmålingene, skal bidra til å svekke den allerede kritiske situasjonen i landets økonomi. Partiet har tidligere gått kraftig ut mot de upopulære sparetiltakene som landet innførte for å komme seg ut av den finansielle krisen som startet i 2008. Partiets popularitet ble ytterligere forsterket da den sittende regjeringen la frem et svært stramt budsjett som innebar ytterligere innstramninger av livremmen. Ytterligere innstramninger er sjeldent populært når et lands arbeidsledighet er så høy som den er i Hellas – i dag på nærmere 26 prosent.

Syriza-partiet har gitt klar beskjed om at de vil avslutte sparetiltakene umiddelbart dersom de kommer til makten. Dette har ført til at de på meningsmålingene har en oppslutning på 28 prosent. Den sittende presidentens parti har i øyeblikket en oppslutning på 23 prosent.

Descom2Det venstreradikale partiet har uttrykt sterkt negative holdninger til euroen som valuta. Det fryktes dermed at et regjeringsskifte kan føre til at Hellas trekker seg helt ut av eurosamarbeidet, og gjeninnfører et alternativ til Euro som landets nye valuta.

I krisetider bobler sterke ideer og holdninger til overflaten, og det er dermed ikke overraskende at det fascistiske partiet Gyllent Daggry har fått stadig flere tilhengere i Hellas de seneste årene. Frykten er nå at ekstreme politiske krefter skal ta styringen i landet, og at radikale holdninger skal spre seg videre til andre land i eurosonen.

Den politiske krisen i Hellas kommer på et lite gunstig tidspunkt. Etter mange år med økonomiske tiltak ser man endelig at innsparingene bærer frukter. Tredje kvartal 2014 viste seg å være den offisielle slutten på landets seks år lange resesjon. BNP utviklingen i tredje kvartal viste en oppgang på 0,7 prosent. Sammenlignet med fjorårets tall var veksten på 1,7 prosent.

Descom3Den tyske regjeringen mener at det vil være uunngåelig for Hellas å bryte ut av eurosamarbeidet dersom opposisjonspartiet går seirende ut etter valget i januar. Uttalelser fra den tyske regjeringen kan tyde på at de ikke ser et slikt brudd som så alvorlig som tidligere uttalt. Den tidligere retorikken gikk ut på at det ville være svært dramatisk dersom et medlemsland trekker seg fra samarbeidet under de rådende forholdene. Uttalelser kan nå tyde på at det ikke lenger er tvingende nødvendig å holde på samarbeidet med ustabile medlemmer for enhver pris, og at en exit for Hellas dermed er innenfor det fellesskapet kan akseptere.

Årsaken til at holdningene nå er endret, skyldes delvis at land som Spania har kommet ut av de alvorligste problemene, og at Portugal og Italia er på vei til å lykkes i sitt reformarbeid. Dermed vil en gresk exit ha mindre følgeskader på andre land som også har vært inne i en svak økonomisk periode. I tillegg er soliditeten i de europeiske bankene sterkere enn noen gang og utgjør sammen med Den Europeiske Stabilitetsmekanismen (redningsfondet) et solid økonomisk sikkerhetsnett som ikke i sterk nok grad har vært på plass tidligere.

Descom4Usikkerheten er også knyttet til hvordan Hellas skal klare å gjennomføre en overgang fra Euro til en egen valuta. Eller kanskje enda viktigere hva som vil bli konsekvensen dersom en gresk exit fra Euroen skulle bli vellykket. Det vil raskt kunne bli aktuelt for andre regjeringer å vurdere den samme løsningen i krisesituasjoner, og for fremtiden vil Eurosamarbeidet derfor bli betraktet som løsere og mer usikkert enn tidligere. En vellykket snuoperasjon via en devaluering av en ny gresk valuta, sammen med en aggressiv reforhandling av statsgjelden, vil raskt kunne endre holdningene i land som Italia og Portugal hvor veksten ikke har kommet like sterkt som i eksempelvis Spania. Uansett vil en slik løsning være preget av så store negative konsekvenser for landene at det vil være mindre sannsynlig med en smitteeffekt over til andre økonomier. De ubehagene som et lands økonomi påføres, i tillegg til potensialet i den europeiske stabilitetsmekanismen tilsier at det i utgangspunktet er lite lønnsomt for et land å trekke seg fra eurosamarbeidet.

Descom5Det er vanskelig å se for seg at et brudd mellom EU og Hellas vil få de store konsekvensene for de europeiske økonomiene, ei heller er det grunn til å se at et brudd vil gi Hellas store langsiktige økonomiske fordeler.

Beslutningen om en eventuell exit vil vi trolig få raskt svar på etter at valgresultatet i januar er et faktum. Hvis det ikke er snakk om valgflesk i truslene fra Syriza da…