Den amerikanske helsesektoren er i spill…

– Oppkjøp og konsolidering preger bransjen

JuneSlide1I juni oversteg samlet oppkjøp- og fusjonsvolum i USA 1.3 billioner dollar. Dette er en økning på 34 prosent fra fjoråret, og er første gang i historien at volumet har oversteget 1 billion gjennom et halvår. At aktiviteten er ekstraordinær og kan fortsette i lang tid, støttes av en undersøkelse foretatt av PricewaterhouseCoopers (PwC) i mai. Undersøkelsen viste at 54 prosent av de spurte bedriftslederne hadde planer om å foreta bedriftsoppkjøp i løpet av 2015. PwC forventer dermed at oppkjøpsaktiviteten i det amerikanske markedet vil bli enda høyere i andre halvår.

I forrige måned knyttet vi noen kommentarer til den pågående oppkjøpsbølgen innen amerikansk halvlederindustri. Denne gangen har vi rettet vårt fokus mot helsesektoren, en svært spennende sektor som også utgjør en stor andel av investeringene i vårt fond TrendEn.

JuneSlide2I juni steg oppkjøpsaktiviteten innenfor global helse til et samlet volum på USD 280 mrd. Volumet er 45 prosent høyere enn på samme tid i fjor, som var et år med historisk høy oppkjøpsaktivitet innenfor bransjen. Dette er en trend som vi også kan se i USA. Oppkjøpsaktiviteten innenfor amerikansk helsesektor har nærmest eksplodert de siste månedene. Fra å være en bransje med relativt jevn oppkjøpsaktivitet de siste årene, har oppkjøpsvolumet vokst voldsomt hittil i 2015. Vi er inne i en periode med sektorkonsolidering som gradvis er med på å reprise markedet. Dette kan man se på den amerikanske samleindeksen for helsesektoren, som har steget med nærmere 11 prosent hittil i år, og er dermed sektoren som har gitt best avkastning i 2015.

Helse- og farmasiforetakene leter stadig etter nye områder hvor de strategisk kan styrke- og beskytte sin posisjon i et marked med stadig høyere konkurranse. Sterk amerikansk vekst skaper samtidig tillit til at økt satsning vil betale seg gjennom høyere marginer og sterkere markedsposisjoner. Sannsynligheten for suksess øker jo raskere markedsposisjonen kan styrkes i denne delen av konjunkturfasen.

JuneSlide4En av de viktigste årsakene til oppkjøpsaktivitetsøkningen skyldes at de store aktørene har endret sitt fokus fra forskning og utvikling til fordel for oppkjøp av selskaper som kan dekke deres behov innen udekkede fagområder. Mange års forskning og store investeringer kan raskt elimineres ved å kjøpe aktører som har gjennomgått fasetestinger og tidlig markedspenetrasjon. Innenfor bioteknologiindustrien har det vært mange og store gjennombrudd de siste årene som har kommet etter årelang forskning og testing hos mindre og spesialiserte foretak. Dette har ført til at store farmasiselskaper har intensivert jakten på attraktive oppkjøpskandidater innenfor denne industrien.

Oppkjøpsaktiviteten har også vært drevet av de store farmasiselskapene i et desperat søk etter nye preparater som kan erstatte tapt omsetning fra patentforfall på egne produkter. Dette kom klart til uttrykk i mars da Johnson & Johnson, Pfizer og AbbVie kastet seg inn i kampen om å kjøpe opp det lille selskapet Pharmacyclics. Selskapet som kun har ett kreftrelatert preparat på sin produktliste, endte til slutt opp hos AbbVie for den nette sum av USD 21 mrd. – 60 prosent høyere enn børskursen i februar.

JuneSlide3Oppkjøpsbølgen har også nådd andre deler av helsesektoren. Selskaper innenfor helseforsikring, pleie og omsorg er også i spill, og grunnlaget for videre aktivitet innenfor denne industrien ble lagt i juni.

For fem år siden klarte president Obama å få godkjent en massiv helsereform – Obamacare. Dette førte til at mange millioner uforsikrede amerikanere fikk tilgang til helsesystemet. Ordningen har vært omstridt fra tidspunktet den ble vedtatt, og sterke krefter har jobbet mot en videreføring av reformarbeidet.

I juni kunne helseforsikringsselskaper og sykehus i USA legge bak seg en lang kamp for at myndighetenes helseforsikringssubsidier skulle opprettholdes (Affordable Care Act). Det har lenge vært uvisst om myndighetene ville opprettholde sin subsidiering av helseforsikringene hos lavinntektsgrupper. Konsekvensene ved et bortfall av subsidiene ville vært dramatisk for millioner av amerikanere som dermed ville ha små muligheter til å finansiere sin behandling. En annen konsekvens ville også være premieøkning for andre forsikrede som ikke falt innenfor subsidieringskategorien. Beslutningen i amerikansk høyesterett i juni førte til at nærmere 12 millioner amerikanere nå kan videreføre sine forsikringsordninger, og dermed være sikret behandling og oppfølging. Vedtaket førte umiddelbart til en kraftig kursoppgang i selskaper som arbeider med forsikringer og pleie. Aksjekursen på United Health, som er landets største helseforsikringsselskap, steg med 2,6 prosent, Humana var opp med over 7 prosent, Aetna steg med 4 prosent, og Cigna var opp med 4 prosent.

JuneSlide5Vedtaket ga også fornyet energi til oppkjøpsmaskineriet, og helseforsikringsselskapet Anthem offentliggjorde i slutten av juni et bud på det konkurrerende selskapet Cigna. Anthem som er den nest største helseforsikringsaktøren i USA ønsker å utvide sine markedsandeler innenfor ansatteforsikringer, noe som er Cignas spesialitet. Ved å bli større kan selskapet oppnå bedre forsikringsbetingelser og et større nettverk av leger. Dersom oppkjøpet lykkes vil de fusjonerte selskapene ha en samlet kundebase på over 53 millioner personer. Aksjekursen steg med mer enn 13 prosent etter at nyheten ble kjent. Cigna har så langt avvist oppkjøpstilbudet som de mener er for lavt.

Et annet helseforsikringsselskap CVS Health Corp. Annonserte også i Juni at de ønsket å kjøpe det konkurrerende selskapet Target Corps apoteker og klinikker. I tillegg annonserte selskapet Aetna at de ønsker å kjøpe opp konkurrenten Humana. Aksjekursen på Humana har steget mer enn 10 prosent etter at oppkjøpet ble kjent. Andre selskaper som også ligger an til å bli kjøpt opp er Health Net og Centene. Verdipapirfondet TrendEn er også investert i begge disse selskapene.

I løpet av president Obamas helsefokuserte regime har selskapene innen amerikansk helsesektor opparbeidet seg god økonomi, og positive fremtidsutsikter. Sammen med lave kapitalkostnader er det derfor stor sannsynlig at den pågående oppkjøpsbølgen vil fortsette en god stund til.