Oppkjøpsbølgen har startet

– Økt M&A-aktivitet innen halvlederindustrien

Maifig1I over 50 år har den amerikanske halvlederindustrien vært ledende innenfor sitt felt. Raskere, rimeligere og mindre databrikker har ført til en industriell revolusjon på tvers av bransjer og regioner. Industrien utgjør en viktig del av den amerikanske eksportindustrien, og har vært den viktigste bidragsyteren til landets vekst gjennom mange år.

I 2014 oversteg den amerikanske halvlederindustrien et samlet salgsvolum på USD 173 mrd. I følge halvlederindustriens fellesorganisasjon utgjorde dette volumet mer enn halvparten av det globale markedet for halvledere.

Maifig2Til tross for makroøkonomiske utfordringer har utviklingen innenfor halvlederindustrien vist styrke gjennom første kvartal i 2015. Omsetningstall som ble presentert av halvlederindustriens fellesorganisasjon tidligere i mai viste en omsetningsøkning på over seks prosent sammenlignet med fjoråret, som var et rekordår for industrien. I USA var veksten på over 12 prosent fra fjoråret, og var dermed tosifret for sjette måned på rad. Den sterke veksten forventes å vedvare ut året, for deretter å falle til mer moderate vekstnivåer. I henhold til World Semiconductor Trade Statistics forventes den amerikanske veksttakten å falle til 3,7 prosent i 2017.

Industrien sysselsetter mer enn 250.000 mennesker, og skaper indirekte ytterligere 1 million arbeidsplasser innenfor andre næringer. Halvlederindustrien, med sin innovasjonsvekst har bidratt med over 30 prosent av all amerikansk økonomisk vekst siden 60-tallet, og er dermed en av hjørnestenene innenfor sysselsetting og vekst i USA.

Maifig3Det har lenge vært ventet at en oppkjøpsbølge skulle komme innenfor teknologisektoren. En rekke tegn kan tyde på at den nå er i gang. Det har ligget i kortene at softwareindustrien ville bli gjenstand for en konsolideringsbølge, nå kan det se ut til at aktiviteten har startet på hardwaresiden. Det globale oppkjøpsvolumet innenfor industrien var i 2014 på USD 31 mrd. – det høyeste volumet siden 2011.

Så langt i 2015 har mer enn en tredjedel av oppkjøpene innenfor den amerikanske teknologisektoren være innenfor halvlederindustrien.

I midten av mai annonserte halvlederprodusenten Avago Technologies at de kjøper opp Broadcom for USD 37 mrd. Dette er det største oppkjøpet innfor industrien siden slutten av 90-tallet.

I slutten av mai annonserte Intel at de kjøper halvlederdesigneren Altera for USD 17 mrd., det største oppkjøpet i selskapets 47-årige historie. Altera er attraktiv for Intel fordi selskapet utvikler reprogrammerbare databrikker som brukes i smarttelefoner og i biler. Dette gjør Intel mindre sårbar for fallende etterspørsel av PC’er til fordel for smarttelefoner.

En av årsakene til at industrien opplever en massiv oppkjøpsbølge er den teknologiske utviklingen som har gått fra PC basert vekst til massiv vekst innenfor smarttelefoner, smartklokker, og avansert husholdningselektronikk. Dette er et nytt spesialområde som de store mikrobrikkeprodusentene ikke har hatt primærfokus på. Dermed vil oppkjøp være en enkel vei å gå for å skaffe seg markedsandeler gjennom ferdigutviklet teknologi uten å øke sine egne forsknings- og utviklingskostnader.

Maifig4Endrede rammebetingelser for amerikansk eksportindustri kan bli en vesentlig bidragsyter til industriens fremtidige vekst. Fredag 22. mai ble det amerikanske senatet enig om å godkjenne nye rammebetingelser som kan lede til frihandelsavtaler mellom USA og landets 11 viktigste handelspartnere. Neste stopp er representantenes hus før en endelig godkjenning. Undersøkelser viser at det nå er økende støtte for utarbeide frihandelsavtaler med landets viktigste handelspartnere, og tre store handelsavtaler ligger allerede på forhandlingsbordet. Hvis frihandelsavtalene blir en realitet, vil dette være godt nytt for halvlederindustrien som både er sterkt eksportrettet, og er avhengig av å importere råvarer fra andre land til sin produksjon. Frihandelsavtalene kan innebære et betydelig milliardløft for industrien.

En rekke selskaper har i den senere tid blitt løftet frem som mulige oppkjøpskandidater for de store teknologiselskapene. Et av disse selskapene har vi i vårt fond TrendEn – Skyworks Solutions. Det ryktes at selskapet som utvikler analoge databrikker innenfor datakommunikasjonsfeltet, blant annet for Apple, nå står på radaren til flere større teknologiselskaper.

Maifig5Qualcomm, som er USAs nest største produsent av halvledere etter Intel, har den siste tiden sett fallende omsetning etter at avtalen med Samsung om å levere databrikker til mobiltelefonen Samsung Galaxy gikk i vasken. På samme måte som databrikkene fra Avago Technologies har databrikkene fra Skyworks Solutions et godt fotfeste i Apples iPhone og iPad modeller. En enkel måte å kjøpe seg innpass hos Apple for Qualcomm, vil derfor være å kjøpe opp en sentral leverandør. Med USD 18 mrd. i kontanter, null gjeld, og USD 8 mrd. i årlig fri kontantstrøm, har Qualcomm mer enn nok finansielle muskler til å kjøpe opp Skyworks Solutions som er kapitalisert til nærmere USD 21 mrd. på børs. Vi venter derfor spent på neste trekk fra Qualcomm.

Teknisk betraktet er halvlederindustrien også interessant. Den amerikanske samleindeksen for halvlederindustrien (Dow Jones Semiconductor index) har konsolidert mellom 1850 – 2000-nivået i en lengre periode. Indeksen brøt opp gjennom motstandsnivået på 2.000 poeng for første gang på 14 år i slutten av mai.

Understøttet av stigende omsetningsvolum, gir bruddet indikasjoner om et betydelig stigningspotensial for indekse (se graf). Den pågående oppkjøpsbølgen innenfor industrien sammen med det tekniske kjøpssignalet fra bruddet over 2.000-nivået kan dermed være med på å sende indeksen betydelig høyere i tiden som kommer.

Vi tror derfor at man kan finne gode kjøpskandidater blant de mange amerikanske halvlederselskapene i tiden som kommer – jakten fortsetter.