Andelseiermøte og valgmøte i Norse fondene

Norse Forvaltning avholder andelseiermøte i fondene den 30. mai 2022, kl. 13:00.

Andelseiermøtet vi behandle forslag til fusjon mellom fondene Trend Global som overtakende fond, Trend USA og Trend Global i henhold til innkalling sendt andelseierne den 9. mai. Det vil samtidig bli avholdt valg av andelseiernes representanter til styret.

Mer om innkalling og saksdokumenter for fusjonen her

Innkalling til valgmøtet kan du finne her