Frister før nyttår

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2021 er 30.12.

For å få kurser pr. 30.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 29.12. Kurser per 30.12 forutsetter at innbetalinger er registrert på våre fonds konti den 30.12. Ved trekkfullmakt forutsettes det at det er dekning på konto, og at trekket er gjennomført hos oppdragsgiver 30.12 og overført fondets konto samme dag.

For flytting av innehav på aksjesparekonto til ekstern motpart, er fristen satt til 30. novemner kl. 16:00. Merk at fristen hos enkelte motparter kan være avvikende. For flytting til og fra aksjesparekonto internt hos Norse Forvaltning, er fristen satt til 29. desember kl. 16:00.