Frister før nyttår

Siste dato for fondskurser for våre verdipapirfond i 2020 er 30.12.

For å få kurser pr. 30.12 må fondsordre være mottatt hos oss senest kl. 16:00 den 29.12. Kurser per 30.12 forutsetter at innbetalinger er registrert på våre fonds konti den 30.12. Ved trekkfullmakt forutsettes det at det er dekning på konto, og at trekket er gjennomført hos oppdragsgiver 30.12 og overført fondets konto samme dag.