Reduserte innløsningskostnader

Norse Forvaltning har besluttet å redusere sine innløsningskostnader på samtlig fond. Fra og med i dag vil vi belaste alle innløsninger med 0,3 %. 0,05 prosentpoeng av dette går til det aktuelle fondet for dekning av kurtasje ved salg av verdipapirer knyttet til innløsningen.