Nytt navn og mandat for Verdipapirfondet TrendEn

I forbindelse med navneendring og endringer av fondets mandat til å omfatte aksjerinvesteringer over hele verden, har Finanstilsynet 21. august godkjent fondets endringer i vedtektene.

Ytterligere informasjon om vedtektsendringene kan finnes her

I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Vedtektsendringen gjennomføres den 17. september 2018.