Teknologiselskapene leverer!

– Resultattallene for første kvartal viser solid vekst

Så langt i resultatsesongen for første kvartal 2018 har 420 av selskapene som inngår i den amerikanske S&P 500 indeksen levert sine regnskapstall. Tallene viser at selskapene jevnt over har lagt bak seg et sterkt kvartal hvor inntjeningsveksten ligger an til å bli den sterkeste på mer enn syv år.

Inntjeningsveksten har vært den store overraskelsen dette kvartalet. Så langt har S&P 500 selskapene levert hele 24 prosent høyere inntjeningsvekst enn det som har vært konsensusestimater. Teknologisektoren har overrasket mest, og utmerket seg med topp og bunnlinjevekst langt over forventningene. Inntjeningsveksten hos teknologiselskapene som inngår i Nasdaq indeksen har oversteget forventningene med hele 32 prosent.

Til tross for sterk inntjening i årets første kvartal har børsutviklingen på amerikanske teknologiaksjer vært turbulent. Frykt for tøffere vilkår gjennom reguleringer i kjølvannet av Facebooks Cambridge Analytica skandale, sammen med anklager fra Trump mot blant annet Amazon for å lure seg unna skatt, førte til markedsturbulens innenfor sektoren.

Amerikanske investorer hater alt som kan minne om reguleringer og myndighetskontroll, og det er forståelig at man frykter en strengere regulering av teknologisektoren som har bidratt mye til landets verdiskapning. Regulering kan føre til negative effekter på enkelte av dagens forretningsmodeller, men sektoren er kjent for sine evner til å tilpasse seg skiftende markedsforhold. Strengere regulering knyttet til bruk av personopplysninger vil trolig få begrenset effekt på resultatene til de fleste teknologiselskapene. Verre vil det bli dersom det blir innført reguleringer for å begrense markedsmakten til de største selskapene som har nærmest monopollignende markedsandeler innenfor sine segmenter. Ytterligere reguleringer vil trolig være uunngåelig etter den siste tids hendelser, men implementering av reguleringene kan ligge langt frem i tid.
Til sammenligning tok det seks år fra første proposisjon om det europeiske personverndirektivet GDPR ble utarbeidet til implementeringen blir gjennomført i slutten av mai i år.

Så lenge alt går bra med teknologiselskapene, går alt bra med den amerikanske økonomien. Disse enorme selskapene har bygget seg opp til å bli selve hjørnestenen i amerikansk industri. Verdien av de fem største teknologiselskapene på New York børsen er nå kollektivt større enn den britiske økonomien. Faktisk så er det kun de fire nasjonale økonomiene, USA, Kina, Japan og Tyskland, som overstiger verdien av de fem største teknologiselskapene. Det er ikke rart at man blir bekymret for reguleringer, men desto mer gledelig at selskapene har levert så solide resultattall i første kvartal.

Inntjeningsmomentet for teknologiselskaper har vært synkronisert og spredt over sektorer som maskinvare, programvare og brikkeprodusenter. Sterk etterspørselsvekst etter ny teknologi knyttet til kunstig intelligens, VR, autonome kjøretøy og Internet of Things driver veksten videre. Nye og bedre rammevilkår for virksomheter i USA er også en sterk bidragsyter til lønnsomhet innenfor teknologisektoren. Store deler av resultatforbedringen til Amazon kom som følge av lavere selskapsbeskatning. Effektiv skatt første kvartal inneværende år var på 15 prosent mot 24 prosent for ett år siden.  Selskapets totale inntekter var på USD 51 mrd. mot forventet USD 50 mrd., og resultat per aksje ble USD 3,27 mot forventet USD 1,26. Med andre ord en solid bunnlinje sammenlignet med forventningene.
Skift i etterspørselen etter ny teknologi viser seg i regnskapstallene til Intel for første kvartal. Inntjeningen i fra selskapets Datasenter som omfatter brikker til kunstig intelligens, Internt of Things og cloud-tjenester, sto for første gang for nærmere 50 prosent av selskapets inntekter. Selskapets resultater for første kvartal ble knallsterke, og viser at endringsmomentet fortsetter fra å være rent hardwareorientert til å bli dataorientert. Med en omsetning i første kvartal på USD 1 mrd. mer enn analytikernes forventninger, samt positiv guiding for kommende kvartal, har markedet sendt aksjekursen opp etter offentliggjørelsen. Aksjekursen er så langt opp med 14,3 prosent siden årsskiftet, noe som er betydelig bedre enn både S&P 500 indeksen og sektorindeksen. Til tross for den sterke børsoppgangen er ikke selskapet ekstremt overpriset med en P/E på 12,8. Dette er på linje med gjennomsnittlig P/E de siste tre årene, og lavere enn sektorindeksens gjennomsnittlig P/E på 14,1.

Teknologimastodonten Apple leverte også bedre tall enn forventet for første kvartal. Til tross for spekulasjoner om at markedet for smarttelefoner snart har nådd metningsnivået, fortsetter giganten å levere sterke tall på både topp- og bunnlinje.  I første kvartal ble det solgt 16 millioner Iphone X, noe som gjør mobilen til den mest solgte på verdensbasis. Siden lanseringen i november har Apple solgt mer enn 50 millioner enheter av modellen. På de fire første plassene på listen over de mest solgte smarttelefonene i verden finner man Apple produkter. Da er det forståelig at Apples daglige inntjening er på størrelse med den årlige inntekten til 2.500 amerikanske gjennomsnittlige husholdninger.

Til tross for god stemning i markedet, er det tegn som kan tyde på at den sterke omsetningsveksten i Apple vil flate ut. Tall fra Taiwan Semiconductor, som ble offentliggjort i april, viste en svakere utvikling enn forventet samtidig som inntjeningsestimatene for inneværende kvartal ble nedjustert med 10 prosent. Taiwan Semiconductor er en sentral leverandør av teknologi til Apple, og svakere forventningen til topplinjeveksten kan gi indikasjoner om lavere etterspørsel etter smarttelefoner. Spørsmålet er om vi vil se et trendskifte med fallende global etterspørsel, eller om det kun er snakk om kortsiktige sykliske bevegelser.

Til tross for en usikker fremtid ble den annonserte økningen i utbytte, samt oppkjøpsprogrammet av egne aksjer for USD 100 mrd. tatt godt imot i markedet som har sendt aksjekursen videre opp etter offentliggjørelsen. Til tross for en formidabel kursoppgang de siste årene, kan man ikke si at Apple er overpriset på dagens nivå, med en P/E på 18, en forventet P/E i inneværende år på 16, ROE på 41% og lav gjeldsgrad.

Det er ikke bare amerikanske teknologiselskaper som har levert et solid kvartal. Så langt i resultatsesongen har også europeiske selskaper levert solide tall. Det er primært sektorene teknologi, forbruksvarer og energi som har lagt frem de sterkeste veksttallene for inntjening. Samlet for alle sektorer har selskapene levert tall 1,5 prosentpoeng bedre enn analytikernes forventninger. Teknologisektoren er den sektoren som har hatt den største inntjeningsveksten og positive overraskelsen i selskapsresultatene.

Det er sterke fundamentale trender som driver teknologiselskapene i positiv retning, og som gjenspeiles i børskursene. Utviklingen har holdt seg sterk til tross for trusler om handelskrig og markedsreguleringer. Den teknologitunge Nasdaq-100 indeksen har steget mer enn 6 prosent siden årsskiftet, noe som er betydelig bedre enn den brede S&P 500 indeksen som i samme periode er uendret.

Nasdaq indeksens P/E på 25 ligger på et høyt nivå sammenlignet med perioden fra 2010, men er på et moderat nivå over en lengre tidshorisont. Basert på forventningene for inneværende år forventes selskapenes P/E nivå i gjennomsnitt å ligg på 20. Til sammenligning er P/E nivået for S&P 500 i øyeblikket på 21, og forventes å ligge på 17 basert på forventninger til inneværende års inntjening. Markedene synes derfor å være moderat priset, og ikke så dramatisk overpriset som mange vil ha det til. Den sterke inntjeningsveksten i teknologiselskapene kan forsvare dagens prising, og danner grunnlag for videre positiv utvikling i aksjekursene.

Teknisk ligger Nasdaq-indeksen i bunnen av en stigende trend med en årlig avkastningshastighet på mer enn 27 prosent. Selv med en mer moderat avkastningshastighet fremover bør det være attraktivt å være investert i teknologiaksjer.