Det økonomiske mirakelet på den iberiske halvøy

Spansk BNP vekst på 3,1 prosent i 2017

Estimater fra de spanske finansmyndighetene viser at økonomien vokste med 3,1 prosent i 2017. Den sterke økonomiske veksten var med på å skape mer enn 600.000 nye arbeidsplasser gjennom året, og tilliten blant forbrukere og bedrifter ligger på et rekordhøyt nivå.

Den politiske usikkerheten siste kvartal i fjor har på kort sikt hatt liten eller ingen påvirkning på landets BNP. Med en økning på 0,7 prosent de tre siste månedene av året, fortsetter landets økonomiske vekst i samme takt som den har gjort siden midten av 2014.

Det økonomiske mirakelet på den iberiske halvøyen fortsetter med andre ord i uforminsket styrke. Tidligere i januar oppgraderte ratingbyrået Fitch den spanske statsgjelden til A-, som er landets første A rating siden den europeiske gjeldskrisen traff med full styrke. Mindre enn seks år etter at Den europeiske sentralbanken måtte trå til for å redde landets finanssektor er landet nå på vei inn i varmen blant de europeiske kjerneøkonomiene.

Til tross for sterk vekst sliter landet fortsatt med høy arbeidsledighet. Sysselsettingen har økt betydelig de siste årene men arbeidsledigheten ligger fortsatt over 16,5 prosent. Ledigheten er nå på det laveste nivået på åtte år, men sysselsettingstall viser at en god del av jobbene som blir skapt er deltidsstillinger. I desember var det bare 4 av 100 jobber som var langsiktige heltidsstillinger.

Ungdomsledigheten er det som bekymrer mest. Med en ledighet på 36,8 prosent har man fortsatt en vei å gå før man er nede på nivået før finanskrisen hvor ledigheten blant ungdommer var på 18 prosent. Derimot er situasjonen langt bedre enn i 2014 hvor ledigheten var på mer enn 55 prosent.

En stor bidragsyter til sysselsettingsveksten er turistindustrien. Det er den sektoren hvor det også skapes flest jobber som kan bidra til redusert ungdomsledighet. Den globale turismen steg med 7 prosent i 2017, og politisk ustabilitet og terrorisme i andre turistdestinasjoner førte til at Spania var den nest mest populære destinasjonen etter Frankrike. 2017 ble et rekordår med mer enn 82 millioner tilreisende til landet. For 2018 forventes det at turismen vil øke i et mer moderat tempo på 4-5 prosent, og at Spania fortsatt vil vokse i et høyt tempo. Turisme er en betydelig bidragsyter til landets økonomi, og utgjør 12 prosent av landets samlede BNP.

Spanske produsenter begynner nå å bli vant til gode tider, og deres forventninger fremover er preget av optimisme. PMI indeksen for januar viste en liten nedgang fra 55,8 i desember til 55,2 poeng i januar. Tallene var marginalt lavere enn forventet, men holder seg godt over 50-nivået som indikerer sterke forventinger til utviklingen videre. Produksjonstallene viser solid utvikling, ordrebøkene fortsetter å fylles, og selskapene ansetter stadig flere. Optimismen blant produksjonsbedriftene forteller oss at det er liten tvil om at den underliggende veksten i landets økonomi er sterkt fundert.

Den eneste skyggen som kastes over den positive økonomiske situasjonen i Spania er den politiske situasjonen i Catalonia. Den spanske statsministeren Mariano Rajoy oppløste regionforsamlingen i Catalonia etter at den hadde erklært uavhengighet i slutten av oktober i fjor. I desember ble det gjennomført valg på ny regionforsamling som ga ny vind i seilene for separatistpartiene. De tre katalanske partiene som ønsker løsrivelse sikret seg flertall med mer enn 52 prosent av setene i Catalonias regionforsamling. Med en valgoppslutning på mer enn 82 prosent viser dette at regionen er sterkt splittet i synet på løsrivelse, men at ønsket om løsrivelse er sterkt. Veien videre vil derfor kreve en god porsjon diplomati fra den spanske regjeringen. Historien viser derimot at diplomatiets kunst ikke er den nåværende regjeringens beste egenskap, og at det er stor sannsynlighet for at landets verste politiske krise vil fortsette en stund til.

Den spanske børsen har beveget seg i en nedgangstrend siden juni 2017, og den politiske utsikkerheten har ligget som et lokk over markedet. En rekke internasjonale investorer valgte å kaste kortene da den spente situasjonen i Catalonia tiltok i styrke, og andelen av spanske aksjer er dermed undervektet i porteføljene. Med en sterk markedsutvikling i de fleste europeiske markedene i samme periode, har det vært enkelt å velge bort usikkerhetene som har rådet i Spania. Nå kan det virke som om denne situasjonen er på vei til å snu. Til tross for at det fortsatt er store politiske utfordringer som må løses er det gode kjøpsmuligheter i markedet.

Tall for januar viste at spanske boligpriser i gjennomsnitt steg med 3,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Prisene har steget med 7,6 prosent siden markedet bunnet ut, og er 38 prosent lavere enn nivået før krisen i 2007.

Den positive utviklingen i det spanske eiendomsmarkedet sammen med lavere arbeidsledighet og positiv finansiell utvikling i husholdningene, har ført til lavere misligholdsrate og bedret inntjening for bankene. Dette gjør denne sektoren særlig spennende.

Spanske banker har hatt en lang reise med store utfordringer de siste årene, men situasjonen har endret seg betydelig, og bankene har nå en langt sterkere soliditet og inntjening.

Enkeltaksjer som Banco Santander, Banco de Sabadell og BBVA er nå alle priset til en P/E på under 12, med forventet P/E for 2018 på under 10.  Bankene har en driftsmargin i området 50 – 60 prosent med positive forventninger.

Europeiske bankaksjer kan være en attraktiv investering i 2018 hvor det er forventet at Den europeiske sentralbanken vil redusere sine stimulansetiltak i takt med en sterkere økonomisk vekst. I teorien vil en reduksjon i den økonomiske stimulansen føre til en gradvis økning av rentenivået som igjen vil bedre bankenes inntjeningsmuligheter. Den samlede europeiske banksektoren er priset til en P/E på 11,5 for 2018. Sammenlignet med globale aksjer som i gjennomsnitt prises til en P/E på 16 er dermed bankene et attraktivt alternativ.

Det har vært store bevegelser i aksjemarkedene globalt de siste dagene, og den spanske børsen har ikke vært noe unntak. Volatiliteten er ofte størst i små markeder med lav likviditet og mindre bredde i aksjeutvalget. Den spanske børsen har dermed blitt straffet relativt hardt.

Den spanske IBEX indeksen er ned med 1,9 prosent siden nyttår, og hadde før de siste dagenes markedsturbulens brutt opp fra den fallende trenden. Hovedregelen de siste to årene i markedene har vært å kjøpe umiddelbart etter kursfall, men med de siste dagenes utvikling kan det være fornuftig å være mer tålmodig til markedsvolatiliteten har kommet litt ned og markedet har etablert en høyere grad av stabilitet.