NYTT Trend fond – Trend USA

For de investorer som ønsker å ta del i sterke trender i verdens største og mest likvide finansmarked – USA, etablerer vi nå Verdipapirfondet Trend USA.

Les mer om fondet her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *