Gjennomført fusjon mellom Norse Trend Global og Norse TrendEn

Fusjonen mellom fondene Norse Trend Global og Norse TrendEn ble gjennomført i henhold til planen den 26. august.

Andelseierne i Norse Trend Global har nå fått tildelt andeler i det overtakende fondet Norse TrendEn basert på det kalkulerte bytteforholdet.

Fondenes revisor Nitschke har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondlovens bestemmelser.

 

Revisjonsattesten kan du lese her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *