Vedtatt fusjon av fondene TrendEn og Trend Global

Det ble i andelseiermøte for verdipapirfondene TrendEn og Trend Global, den 28. juni 2017, enstemmig vedtatt å gjennomføre fusjon av fondene i henhold til de foreslåtte fusjonsplanen.

Andelseiere i fondene kan løse inn sine fondsandeler kostnadsfritt frem t.o.m. 18. august 2017.

Ytterligere informasjon om fusjonen finner du i linkene under:

 

TrendEn

Trend Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *