Fusjon mellom TrendEn og Trend Global – innkalling til andelseiermøte 28 juni 2017

Det innkalles med dette til andelseiermøte for andelseierne i verdipapirfondet TrendEn og Trend Global i forbindelse med foreslått fusjon mellom fondene.

Innkalling og sakspapirer finner du i linkene under:

 

TrendEn

Trend Global

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *