KRIM (inalitet)!

Russland retter opp historiske feiltrinn…

Den russiske presidenten Vladimir Putin tar til orde for å la Krim igjen bli en del av Russland etter at den nyvalgte russiskvennlige myndighetene på halvøya har rettet en forespørsel om å bli en del av Russland. Putin hevder at man gjennom å innlemme Krim under Russland kun retter opp historiske feiltrinn.

RTXvsWORLD

Putin avfeier dermed både europeiske og amerikanske sanksjoner, og legger opp til en politisk retorikk som skaper et gufs av fortidens kalde krig. En fattig trøst er at Putin også uttaler at man ikke har til hensikt å splitte opp Ukraina eller ta større deler av landet. Russland har ikke behov for det, kun Krim som utgjør en svært viktig militær strategisk posisjon.

Aksjemarkedet ser ikke ut til være merkbart bekymret. Inntil videre utvikler markedspsykologien seg på lik linje med tidligere konflikter av denne type. Sammenlignet med august 2008 hvor Sør-Ossetia med støtte av Russland krevde selvstendighet fra Georgia, har utviklingen mange fellestrekk. Det russiske aksjemarkedet faller uten at de globale markedene påvirkes i vesentlig grad. Kun kortsiktige negative markedsreaksjoner uten nevneverdig dramatikk.

Det store spørsmålet er nå hva Merkel og Obama sier til denne holdningen. Det skal jo tross alt ikke lønne seg å være yrkesKRIMinell…