Aksjesparekonto

Så snart lovverket er på plass vil Norse Forvaltning ta sikte på å tilby sine andelseiere å overføre sine fondsandeler til aksjesparekonto.

I 2017 har regjeringen bestemt at alle som sparer i aksjer og aksjefond skal få muligheten til å åpne en konto med skattemessige fordeler for langsiktig sparing i aksjemarkedet. Foreløpig er det ikke avgjort når ordningen vil komme på plass, eller nøyaktig hvilke skattemessige konsekvenser dette vil får for hver enkelt andelseier. Første høringsnotat er ute til høring med frist 12. mai, og det antas at mer informasjon om ordningen vil bli tilgjengelig innen sommeren.

Rammeverket for aksjesparekontoløsningen vil være som følger:

  • Kontoen skal være en separat konto for børsnoterte aksjer eller aksjefond
  • Aksjegevinster skattlegges når penger tas ut av kontoen
  • Utbytte beskattes som tidligere
  • Det vil være en overgangsordning i inneværende åre hvor andelseiere kan flytte sine fondsandeler og aksjer over til sin aksjekonto uten å betale skatt av gevinst på flyttetidspunktet.

Norse Forvaltning vil holde sine kunder oppdaterte om den videre utviklingen av ordningen så snart mer informasjon blir kjent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *