Portugal holder stødig kurs

– Økt sysselsetting og økonomisk vekst gir grunnlag for optimisme

Portugisiske aksjer har aldri vært et utpreget førstevalg for internasjonale investorer. I kjølvannet av finanskrisen ble de enda mindre attraktive å eie. Mye kan tyde på at investorene nå er på vei tilbake til landet, og har funnet ut at Portugal er mer enn bacalao og golfbaner.

Gradvis omsetningsøkning på børsen, og økte investeringer fra store internasjonale selskaper gir indikasjoner om at landets økonomiske vekstfase kan ligge i startgropen.

Portugal som sammen med Spania, Hellas, Italia og Irland lå med brukket rygg etter finanskrisen viser nå tegn til økonomisk bedring. I april oppjusterte IMF sin vekstprognose for landets bruttonasjonalprodukt fra 1,1 til 1,7 prosent for 2017. Dette er gledelige nyheter for et land som i lang tid har blitt avskrevet som et håpløst case.

Under gjeldskrisen i Europa eksploderte den portugisiske arbeidsledigheten, og har ligget som et lokk over økonomien i lang tid. Den samlede ledigheten toppet ut i 2013 på 17,5 prosent og en ungdomsledighet over 40 prosent. Nivåene var dramatisk høye, men situasjonen har forbedret seg raskere enn mange hadde forventet. I mars hadde landet det nest største fallet i årlig arbeidsledighetsrate innenfor EU, fra 12 prosent i fjor til 9,8 prosent i år. Dette er en betydelig forbedring etter at arbeidsledigheten toppet ut rett under 18 prosent i 2013. Turisme sto for mer enn en tredjedel av nye arbeidsplasser som ble skapt i 2016. Den fallende arbeidsledigheten er en sterk bidragsyter til bedringen i landets budsjettunderskudd. Økt skatteinnbetaling og reduserte utgifter til trygd og sosiale ytelser, gjør at statsbudsjettets underskudd krymper.

Sysselsettingsveksten sammen med lave renter har ført til en sterk forbedring av levevilkårene for portugisiske husholdninger. Dette har ført til at landets forbrukertillit har steget kontinuerlig siden 2013, og er på sitt høyeste nivå på 17 år. Fra å være opptatt av sparing, har landets befolkning tatt steget over i forbruksfasen. Dette har presset innlandsforbruket opp, og bidratt til ytterligere vekst.

Detaljhandelen steg med 4,7 prosent på årlig basis i første kvartal 2017. Dette er betydelig over gjennomsnittsveksten de siste årene, og lagt fra situasjonen i kriseårene 2012-2013 hvor detaljhandelsveksten svekket seg med nærmere 10 prosent på årlig basis.

I følge den portugisiske sentralbanken har myndighetene klart å redusere landets budsjettunderskudd til 2,1 prosent av BNP. Dette er fire basispunkter bedre enn maksimalgrensen på 2,5 prosent. Bidraget til forbedringen kommer fra 0,9 prosent inntektsøkning, samt kostnadsreduksjon på 3,8 prosent.

At landet nå har kontroll på sitt budsjettunderskudd skaper tillit i finansmarkedene. Økt tillit til landets økonomi gir lavere rentekostnader, noe som er viktig for betjeningsevnen av den høye statsgjelden. Landets totale gjeldsbyrde ligger fortsatt høyt på 130,4 prosent av BNP, som er på nivå med situasjonen ved utgangen av 2015. Dramatisk høyt, men allikevel lavere enn Italia, Hellas og Japan.

Handelstallene for første kvartal viser et land i vekst. Både eksport og import holder en høy årlig veksttakt på 15 prosent for de siste tre månedene. Dette ligger omtrent på samme veksttakt som turistindustrien, hvor antall overnattingsdøgn på hotellene har økt med en årlig rate på 14 prosent i samme periode, og gir signaler om hvor viktig turismen er for landet. Turistindustrien er på samme måte som for Spania inne i en periode med sterk etterspørsel etter at terrorisme og politisk ustabilitet har ført til et skift i turiststrømmen fra ustabile regimer til tryggere ferieland.

Ryggraden i den portugisiske økonomien er turisme, og i mars ble det offentliggjort en ambisiøs tiårsplan for å øke bidraget fra landets turistindustri – Estrategia 2027. Ved hjelp av aggressiv markedsføring og kvalitetsøking, er målet å øke antall årlige overnattingsdøgn til mer enn 80 millioner de neste ti årene. Dette er en betydelig økning fra dagens 53 millioner overnattingsdøgn. Tiltakene forventes å mer enn doble omsetningen i sektoren til 26 milliarder Euro, opp fra dagens 12,7 milliarder. Ved hjelp av tiltak som skal redusere sesongvariasjonene forventes det også at sysselsettingen innenfor sektoren vil holde seg mer stabil. Turistindustrien utgjør i dag nærmere 17 prosent av landets eksport, og forventes å øke betydelig i årene som kommer.

Portugal er ikke bare et turistland, men også et attraktivt land å bosette seg i. Rapporter viser at velstående brasilianere som flykter fra korrupsjon og sosiale problemer nå velger å flytte til Portugal fremfor Florida som har vært et populært reisemål.  Årsaken til denne endringen skyldes en mer restriktiv innvandringspolitikk sammen med økte levekostnader i USA. Mer enn ti prosent av eiendomshandelen i Portugal går nå til velstående brasilianere som tar med seg betydelig kjøpekraft og entreprenørskap til landet.

I motsetning til en rekke andre land råder det stabilitet på det politiske planet i Portugal.  António Costa som er dagens statsminister ble ansett som den siste spikeren i landets kiste da han ble innsatt i 2015. Som leder av det sosialistiske partiet ble han omtalt som en hensynsløs politiker som hadde inngått en djevelsk pakt med kommunistene og den radikale delen av venstresiden. Et drøyt år senere viser det seg at hans antinøysomhets-pakt har fungert mot alle odds. Hans popularitet har steget til nye høyder og skapt en politisk stabilitet som en rekke andre europeiske land kan se på med misunnelse. Til tross for at Sosialistpartiet har sterkt behov for støtte i parlamentet fra kommunistene og det radikale venstre, har ikke dette satt stopper for gjennomføring av partiets politikk.  I hans regjeringsperiode har landets arbeidsledighet falt fra 12,6 til 9,5 prosent, og mer enn 90.000 arbeidsplasser har blitt skapt. Forbrukertilliten stiger, budsjettunderskuddet er under kontroll, og den økonomiske veksten er økende.

Selskaper som Bosch, Volkswagen og Continental har sett potensialet, og økt sine investeringer i landet. Det samme har Kina. Gjennom de siste ti årene har Portugal vært blant kinas favorittinvesteringer i Europa. Under President Xi Jinpings besøk i oktober uttalte han at Kina ønsker å oppmuntre til ytterligere investeringer i Portugal, særlig innenfor helse, finans, forsikring og infrastruktur. Det viser seg at kinesiske investorer har appetitt for mer enn verdipapirer. Mer enn 80 prosent av landets gylne visum som krever en eiendomsinvestering på over en halv million Euro, har blitt utstedt til kinesere som ønsker å bosette seg i landet.

De makroøkonomiske forholdene i Portugal viser klar forbedring, noe som bør gi utslag i mer optimisme i verdipapirmarkedet. Så langt har stemningen vært dyster. Den portugisiske børsen er ned med 63 prosent fra 2007, men viser nå tegn til å bunne ut. Dette kan gi tidenes kjøpsmulighet, på samme måte som i det spanske aksjemarkedet når børsen steg i 2013.

Relativt til andre europeiske børser er den portugisiske børsen også lavt priset med en Pris/Bok på 1,1 mot et historisk snitt på 1,85. Price/Sales er på lave 0,9. Sist gang børsen ble priset til tilsvarende Pris/Bok steg markedet med mer enn 40 prosent i de påfølgende månedene.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *