Nye vedtekter for Verdipapirfondet Trend Europa

I forbindelse med utvidelse av Verdipapirfondet Trend Europa’s mandat til også å omfatte børsnoterte fond, har Finanstilsynet 20. mars godkjent fondets endringer i vedtektene.

Vedtektene kan du finne her

I hht. verdipapirfondloven §4-14 har andelseierne rett til gebyrfri innløsning av sine eiendeler. Retten gjelder frem til fem dager før vedtektsendringene gjennomføres. Vedtektsendringen gjennomføres den 10. april 2015.