Trumponomics

– Ekspansiv finanspolitikk på vei

frs1Etter tidenes mest underholdende valgkamp i USA, begynner de fleste nå å gjenvinne hvilepulsen etter at Trump overraskende gikk av med seieren. Det som av mange ble omtalt som en umulighet har nå blitt en realitet – Donald Trump vil uomtvistelig bli USAs neste president.

Før valget manglet det ikke på skrekkscenarier fra analytikere om hvordan aksjemarkedene ville reagere dersom Trump ble president. Det var en overveiende konsensusoppfatning om at markedene ville falle ved en valgseier. Diskusjonen gikk stort sett i hvilke nyanser av rødt børskursene ville bli farget med dagen etter valget.

Med fasit i hånd kan vi konstatere at majoriteten av markedsaktørene tok feil. Den amerikanske børsen har steget med over 3 prosent etter valget, og S&P 500 er på sitt historisk høyeste nivå. Dette til tross for at valgresultatet ble langt mer overveldende enn hva de fleste hadde forventet. Republikanerne blir sittende med kontroll i både Senatet og Representantenes hus, noe som gjør det langt enklere å få gjennomslag for Trumps politikk. USA har nå fått en regjering som både har viljen og evnen til å gjennomføre sine politiske ønsker.

frs3Med Trump ved roret vil USA oppleve en betydelig endret politisk retning enn det man har vært vant til de siste årene. Tiden for aggressive pengepolitiske tiltak er over, til fordel for omfattende finanspolitiske tiltak. Mantraet om statlige budsjettkutt og massive rentekutt, som har blitt gjentatt til det kjedsommelige i de fleste utviklede økonomier siden 2009, kan se ut til å miste sin kraft.

Skiftet har vært tydelig i rentemarkedene, hvor den amerikanske 5 års renten har steget med 41 prosent gjennom november måned. Obligasjonskursene som reagerer inverst av renten har stupt, og har ført til store tap for obligasjonsinvestorer. Markedet har diskontert en renteøkning i desember, og det er forventninger om ytterligere renteøkninger gjennom 2017. Slik situasjonen er nå virker økonomien robust nok til å takle en videreføring av den påbegynte renteøkningssyklusen.

Trumps skatteplan som ble annonsert i september innebærer omfattende skattelettelser. Selskapsskatten forventes å bli redusert fra dagens 35 prosent til 15 prosent. En slik omfattende skattereduksjon er et virkemiddel som raskt kan føre til økonomisk vekst. En viss dempende effekt på tiltaket er at forslaget som så langt har blitt annonsert vil ha sterkest skattemessig effekt på landets rikeste. Med dagens historisk lave rentenivå, vil en skattelettelse gi en betydelig økning i disponibel inntekt for landets husholdninger og bidra til forbruksvekst.

Amerikansk infrastruktur har blitt nedprioritert gjennom mange år, og det er et stort etterslep på vedlikehold og oppgraderinger. Trump har uttalt at han ønsker å skape tusenvis (eller millioner) av nye jobber innenfor blant annet konstruksjon og stålproduksjon. Planen er å  igangsette omfattende infrastrukturprosjekter på blant annet vei, vann-, telekommunikasjon- og energiinfrastruktur. Gjennom sin «America’s Infrastructure First» politikk ønsker han å skape vekst gjennom amerikansk produktivitetsøkning og effektivisering fremfor det globaliserte fokuset som har vært retningen til demokratene.

frs2Den amerikanske økonomien er i øyeblikket langt fra krise. De siste reviderte BNP tallene fra USA viser at økonomien i tredje kvartal vokste med sterke 3,2 prosent årlig – opp fra 2,9 prosent ved første offentliggjøring. Sammen med en sterk forbruksvekst på 2,8 prosent, og ditto tilhørende forbrukertillitstall i november, vitner dette om en økonomi i vekst. Frykten er derfor at tiltakene som vil bli implementert raskt kan føre til akselererende inflasjon med påfølgende hyppige renteøkninger, som i sin tur vil bremse den økonomiske veksten.

Utfordringene som Trump står foran vil være å få gjennomført sine politiske kjepphester uten at landets budsjettunderskudd blir ubehagelig stort. Økt offentlig forbruk i kombinasjon med store skattelettelser skaper ikke en bærekraftig økonomi på lengre sikt. Analytikere har foretatt beregninger som viser at den amerikanske statsgjelden kan stige til ubehagelig høye nivåer ved gjennomføringen av Trumponomics. I løpet av en tiårsperiode kan statsgjelden øke til 105 prosent av BNP, opp fra dagens 75 prosent.

frs4Riktig nok har Republikanerne flertall i Senatet og Representantenes hus, men det råder stor uenighet innad i partiet om de mest kontroversielle tiltakene som er fremmet fra Trump. De massive infrastrukturinvesteringene er et kontroversielt tema som har skapt debatt innad i partiet, og på det nåværende tidspunkt kan det virke mindre sannsynlig at kombinasjonen massive skattekutt og store infrastrukturinvesteringer i den form som det har blitt kommunisert vil bli en realitet. Sannsynligheten er stor for at det bli en mer balansert pakke som blir resultatet. Uansett vil man ende opp med en betydelig mer ekspansiv finanspolitikk enn det vi har vært vitne til under demokratenes styre.

ObamaCare henger i en tynn tråd. Trump har gitt klare signaler om at det første han skal gjøre etter at han har mottatt nøklene til det hvite hus, er å stoppe ObamaCare. Hva som kommer som en erstatning er litt uklart, bortsett fra at det vil være «…something greater». Faktum er at det vil være vanskelig å stoppe tiltakene som allerede er innarbeidet gjennom omfattende lovendringer. De helsepolitiske endringene som vil komme fra Trumpadministrasjonen vil derfor bruke lang tid gjennom det langsomme amerikanske byråkratiet. Massive kutt i subsidiene som er innført gjennom ObamaCare kan raskt fjernes, men det er en kontroversiell beslutning som til syvende og sist kan føre til dramatiske konsekvenser for store grupper av pasienter.

frs5Internasjonal handel har vært et av de store temaene til Trump. Reforhandling av NAFTA-avtalen og innføring av toll på importerte varer fra Kina m.m. Alt velegnet til å starte en omfattende handelskrig. Hvorvidt det er ren retorikk for å få partene til forhandlingsbordet eller om det er en politikk han for alvor ønsker å gjennomføre gjenstår å se. Uansett vil det være vanskelig å få flertall for så kontroversielle beslutninger gjennom kongressen. En kansellering av NAFTA-avtalen vil i tillegg skape et problem for en av hans andre kjepphester – å stoppe all illegal innvandring til USA. Å forverre dagens betingelser i NAFTA-avtalen vil sende Mexico inn i økonomisk ruin, og ha en motsatt effekt av innvandringsproblemet. Langt flere meksikanere vil forsøke å strømme over grensen til USA, og den berømte muren mellom landene må bygges ut raskest mulig for å forhindre den illegale innvandringen.

På det utenrikspolitiske planet har Trump en stor utfordring, og det retoriske rammeverket han har lagt opp til, og som har appellert til de amerikanske velgerne, er trolig ikke bærekraftig på den internasjonale diplomatiske arena. Moderasjon i sine uttalelser er derfor avgjørende for å unngå internasjonale konflikter. Fremtiden vil vise om moderasjon er forenelig med Trumps ambisjoner.

frs6En stor del av Trumps fremtidige politikk er så langt uferdig, og enkelte saker vil være vanskelig å få gjennomført både praktisk, økonomisk og politisk. Signalene som vi har fått kan tyde på at vi går inn i en fase med sterkt ekspansiv politikk, som kan generer høyere økonomisk aktivitet. I kjølvannet vil økt sysselsetting, forsterket forbrukertillit og etterspørsel skape høyre omsetning og resultater i amerikansk industri. Da kan Trump være mannen som gjør «The US Stock Market Great Again».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *