Tallenes tale…

– Den vanskelige resultatsesongen er snart over

slide2Tradisjonen tro ble tredjekvartals resultatsesong i oktober offisielt startet med resultater fra aluminiumsgiganten Alcoa. Tallene var svakere enn forventet, dog ikke alarmerende svakere, med en topplinjevekst på 2,2 prosent, og et resultat 5 prosent lavere enn konsensus. Kursutslaget på børs var derimot langt mer alvorlig, og fasit etter børsslutt var et kursfall på 11,4 prosent. Oktober måned hadde startet.

To tredjedeler av de amerikanske selskapene som inngår i den amerikanske S&P 500 indeksen har nå offentliggjort sine resultattall for tredje kvartal. Så langt viser resultatene en topplinjevekst på 1,4 prosent og inntjeningsvekst på 1 prosent fra foregående kvartal. Det ligger dermed an til et kvartal med positiv vekst, og vil i så fall være det første siden 2. kvartal 2015 med positiv vekst. Dette er vesentlig bedre enn forventningene i forkant av resultatperioden hvor konsensusoppfatningen var at inntjeningsveksten i de amerikanske selskapene skulle svekke seg med 2,2 prosent.

Utviklingen er fortsatt positiv innenfor sektorer som finans og teknologi, men fremdeles negativ innenfor industri- og energisektoren. Energisektoren har hatt negativ resultatvekst de siste åtte kvartalene og industrisektoren de siste seks kvartalene. Veksten innenfor sektoren for kapitalvarer har avtatt betydelig den siste tiden, primært drevet av resultatene innenfor bilindustrien. Det amerikanske bilsalget er fortsatt sterkt med et bilsalg som er det høyeste på mer enn ti år. Til tross for stigende salg viser bransjens resultater en svekket inntjeningsvekst, noe som kan tyde på marginpress fra økte kostnader. Bilindustrien er en arbeidsintensiv sektor, og lønnsveksten begynner nå å slå ut i svakere resultatvekst.

slide3En rekke selskaper har levert tall som innfrir eller har vært bedre enn analytikernes forventninger så langt i den amerikanske resultatsesongen. Topplinjeveksten ser i snitt ut til å avta noe, men den store forskjellen fra tidligere kvartaler, er at det er ganske få selskaper som oppjusterer sine forventinger til fremtidig vekst. Negativ guiding har påvirket kursutviklingen i en rekke selskaper som over lang tid har hatt sterk vekst og levert gode resultater. Selv på positive resultattall har aksjekursene i en rekke selskaper reagert negativt, og det kan virke som om investorer kortsiktig har solgt ut aksjer på positive nyheter.

Flere av selskapene har omtalt det forestående presidentvalget som et av de største usikkerhetsmomentene knyttet til selskapenes fremtidige inntjening. I tillegg uttaler enkelte bekymring for resultateffektene av en forestående Brexit. 40 selskaper har så langt guidet negativt for utviklingen i fjerde kvartal, og 20 selskaper har varslet en positiv utvikling.

Gjennom oktober har analytikerne redusert sine forventninger til inntjeningen for fjerde kvartal med 1,2 prosent. Dette er lavere enn gjennomsnittet over de siste fem årene i første måned av et kvartal, og den laveste nedjusteringen siden andre kvartal 2014. For teknologisektoren viser tallene en positiv oppjustering med 0,8 prosent, og gir signaler om at den sterke utviklingen fortsetter. Teknologisektoren er en av to sektorer hvor flere selskaper har guidet positivt enn negativt for resultatene i fjerde kvartal.

slide4En annen sektor som viser sterk utvikling er forsvarssektoren. Etterspørselen etter forsvarsmateriell (eller angrepsmateriell hvis man foretrekker den betegnelsen), har økt betydelig den siste tiden over hele verden, og flere selskaper har oppjustert sin guiding betydelig. Aksjekursen til selskapet Northrop Grumman steg 3,6 prosent etter at resultatene ble kjent i markedet. Den samme utviklingen viste Lockheed Martin og Raytheon etter resultatfremleggelsene. Historiske tall viser at forsvarsindustrien er en sterk sektor gjennom siste kvartal i et valgår. Siden 1992 har sektoren i gjennomsnitt steget med 7,9 prosent siste kvartal i valgårene uavhengig av om det er demokrater eller republikanere som har endt opp med valgseier. Tilsvarende tall for industrisektoren viser en oppgang på 3,6 prosent i samme periode.

Forward P/E for S&P 500 indeksen er nå på 16,4, hvilket er over historisk 5 års snitt på 14,9 og 10 års gjennomsnitt på 14,3 – dyrt men ikke dramatisk dyrt.

slide6Veien videre er tuftet på usikkerhet, men til tross for uroligheter i forkant av presidentvalget og en mulig renteøkning fra den amerikanske sentralbanken, er det økonomiske sentimentet i USA fortsatt sterkt. Arbeidsmarkedet fortsetter å styrke seg, og arbeidsledigheten holder seg under 5 prosent. Den samlede sysselsettingen som har falt kontinuerlig siden 2000 har flatet ut, og beveget seg sidelengs de siste seks månedene. Lønnsveksten har styrket seg moderat de siste to årene fra 2 prosent til dagens 2,8 prosent årlig vekst. Dette er gode signaler for en fortsatt vekst i amerikansk BNP som er sterkt drevet av de private husholdningenes forbruk.

Tall for oktober viser at aktiviteten i den amerikanske produksjonsindustrien fortsetter å øke. Sektoren som over lengre tid har hatt motgang som følge av en sterk dollaroppgang gjennom hele 2015 og deler av 2016, og fallende aktivitet innenfor oljesektoren, viser tegn til økt aktivitet og sysselsetting. ISM-tallene for oktober viste en økning på 0,4 poeng i oktober, opp til 51,9 poeng. Sammen med dollarsvekkelse gir den økte aktiviteten signaler om muligheter for sterke 4. kvartalstall fra sektoren.

slide5I Europa har halvparten av selskapene som inngår i Euro STOXX 600 indeksen offentliggjort sine resultattall. 62 prosent av selskapene har levert tall bedre enn forventet, hvilket så langt er det beste kvartalet siden 2. kvartal 2015.  Til tross for sterke tall har en rekke selskaper guidet ned sine resultatforventninger for året i større eller mindre grad. Et av selskapene som skuffet sterkt er det tyske selskapet Gea Group, en av verdens største leverandører innenfor prosessindustrien, som varslet overraskende svake salgsforventninger i forkant av sin resultatfremleggelse. Resultatet ble en dramatisk børsnedgang på hele 20 prosent. Reaksjonene på skuffelsene i europeiske resultater har med andre ord hatt samme tendenser som i USA – store utslag på svakere tall enn forventet.

Selskaper som har levert bedre tall enn forventet har i snitt utviklet seg 0,6 prosent bedre enn markedet mens de som har levert svakere tall enn forventet har i snitt falt med 2 prosent. Dette er den sterkeste reaksjonen på svake resultattall vi har sett på fire år.

Til tross for tiltagende markedsusikkerhet den siste tiden, er allikevel ikke framtidsutsiktene så negative.

Europeiske PMI-tall viser fortsatt styrke, og for servicesektoren endte indeksen på 52,8 poeng i oktober. Dette er godt over 50 poeng som markerer skillet mellom kontraksjon og ekspansjon i sektoren.

Økonomien i Eurosonen fortsetter å vise moderate tegn til styrke, og uroen for konsekvensene av en Brexit har moderert seg. Den økonomiske innhentingen er på rett vei, men i et lavt tempo. Det er foreløpig ingen tegn til at ECBs pengepolitiske virkemidler har gitt den ønskede effekten med fortsatt lav inflasjon og vekst i eurosonen. På de positive siden er enkelte kortsiktige politiske risikomomenter ryddet av veien. Spania har etter langt tid med usikkerhet klart å få på plass en regjering, og dermed unngått en tredje valgrunde.

slide7Oktober er en lunefull måned med historisk store bevegelser i aksjemarkedene. Ofte har det vist seg at måneden kan by på gode kjøpsmuligheter på mellomlang sikt. Når støvet nå har lagt seg etter tredjekvartalstall og presidentvalget i USA, er vi optimistiske til aksjemarkedsutviklingen fremover.

«Sell in May and come back on Colombus Day! (oktober)»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *