Brasil – “Un mundo novo”

– På tide å brette opp ermene etter OL…

1AUG16«Citius, altius, fortius» er det offisielle slagordet for OL , og latinsk for raskere, høyere og sterkere. Et slagord som står i sterk kontrast til de nasjonaløkonomiske forholdene hos årets vertsnasjon –  Brasil. Til tross for at landet sliter både politisk og økonomisk, med zikavirusfrykt hengende over utøvere og tilskuere som et damoklessverd, ble årets olympiske leker både verdige og storslagne. Nå begynner det store oppryddingsarbeidet.

Det store spørsmålet er om OL arrangementet vil være en samlende faktor som fører til at landet kommer seg ut av sitt politiske og økonomiske uføre, og at slagordet for årets leker – «Un mundo novo  – en ny verden» også omfatter landets økonomiske og politiske utvikling de kommende årene. Eller vil landets befolkning stå igjen med apati i de økonomiske ruinene etter arrangementet og tenke «hva nå»?

Brasil er et land med store kontraster og ujevn velstandsfordeling, sterkt preget av politisk ustabilitet og korrupsjon. I 2013 marsjerte tusenvis av demonstranter i Rios gater i protest mot maktmisbruk i offentlig sektor, korrupsjon og politivold. Demonstrantene var lei av at myndighetene pøste milliarder inn i meningsløse sportsbegivenheter uten å bry seg om landets skrikende behov for bedre utdanningssystem og helsetjenester.

2AUG16Til tross for misnøyen har situasjonen i landet blitt vesentlig bedre enn hva som var tilfelle på begynnelsen av 90-tallet. Etter velstandsøkningen i andre halvdel av 90-tallet har fattigdomsbekjempelse stått høyt oppe på agendaen hos myndighetene. De omfattende reformene og tiltakene har ført til at en stor del av fattigdommen er bekjempet. I 1996 var så mye som 34 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen, men var redusert til 9 prosent i 2012. Antallet ekstremt fattige var på 13,4 prosent i 1990, redusert til 3,6 prosent i 2012 hvis man skal tro statistikken. Tidligere var underernæring et stort problem i Brasil, og på begynnelsen av 90-tallet hadde mer enn 22 millioner innbyggere ikke tilstrekkelig mat til å dekke det daglige ernæringsbehovet for et år. I 2007 var dette tallet under 5 millioner mennesker. Landet var på vei i riktig retning.

Da landet ble tildelt sommer OL i 2009 var økonomien blomstrende, og gleden var stor for å kunne avholde de første olympiske leker i Sør-Amerika. Men gleden ble raskt snudd til bekymring da den økonomiske veksten begynte å avta i starten av 2010.

Økonomer regner normalt to påfølgende kvartaler med negativ økonomisk vekst som en resesjon – et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Den store resesjonen fra 2008 – 2009 i USA varte over fire kvartaler.  I Brasil har nå BNP utviklet seg negativt i fem kvartaler – det sier litt om omfanget av den økonomiske nedturen i landet. Hvis ikke BNP veksten hadde vært marginalt over nullstreken i andre og fjerde kvartal 2014 ville resesjonen nå ha vart over ti kvartaler, og redusert landets BNP med mer enn 7,7 prosent akkumulert. De olympiske lekene har vært en betydelig økonomisk byrde for landet som fortsatt er inne i sin verste økonomiske resesjon på 80 år. At landet også var vertskap for fotball-VM i 2014 var også en solid økonomisk belastning for den anstrengte økonomien.

Svekkelsen i landets BNP har ført med seg en kraftig gjeldsoppbygging over de siste årene, og statsgjelden har nå kommet opp i mer enn 67 prosent av landets BNP. Dette er et av de høyeste nivåene blant emerging markets, og utgjør en betydelig utfordring med 12 mnd. statsrente på over 13 prosent.

Fallende BNP har ført til en økning i statlig forbruk, og landets budsjettunderskudd har skutt i været fra 2,5 prosent i 2014 til dagens 10 prosent, sterkt preget av det høye gjeldsrentnivået.

3AUG16Til tross for en lang periode med svak økonomisk utvikling er ikke alt kullsvart. For første gang siden 2012 annonserte det internasjonale pengefondet i juli at deres prognoser for landet viser tegn til bedring. For 2016 forventer pengefondet et samlet fall i BNP på 3,3 prosent – en forbedring fra tidligere estimater på 3,8 prosent svekkelse. For 2017 er nå prognosene løftet til en BNP-vekst på 0,5 prosent, opp fra en tidligere forventet nullvekst. Hovedbegrunnelsene for den ventede forbedringen skyldes landets nye president som i større grad forventes å skape stabilitet og politisk forutsigbarhet i kombinasjon med løfter om innsparinger og andre inflasjonsdempende tiltak. IMF ser også tegn til forbedringer i forbrukertillit og høyere grad av tillit i industrien.

For at økonomien igjen skal sette fart, er Brasil avhengig av at den globale etterspørselen etter råvarer tar seg opp. Brasil er en bredspektret råvarenasjon med store naturressurser, og er verdens største eksportør på en rekke jordbruksråvarer og metaller. Jordbruket er moderne og effektivisert, og sørger for at landet forsyner verden med blant annet sukkerrør, appelsiner, soya, sisal, og kyllingkjøtt. I tillegg er landet en betydelig eksportør av råolje og jernmalm. Gruvedriften er fortsatt en viktig bidragsyter til den brasilianske industrien, selv om andelen har falt betydelig de siste årene. 1,1 prosent av landets BNP kommer fra gruvedriften som også sysselsetter 1 prosent av landets arbeidsstokk. Nær 23 prosent av brasiliansk eksport stammer fra ulike mineraler og metaller, hvor jernmalm er den største bidragsyteren. Som verdens tredje største produsent av jernmalm etter Kina og Australia, er landets økonomiske vekst sterkt knyttet til global etterspørsel etter råvaren.

4AUG16Brasil er verdens niende største oljeprodusent, og ligger mellom Irak og Mexico i daglig produksjonsvolum. Olje- og gassektoren bidrar med 13 prosent av landets BNP, og er stadig voksende. I følge GlobalData er Brasil landet hvor de største investeringene i olje- og gassindustrien gjøres i disse dager. Landet dominerer også markedet med antall nye felter og prosjekter med oppstart på 44 nye prosjekter innen 2025, over det dobbelte av planlagte prosjekter i USA. Økingen i produksjonsvolumet vil føre til at landets betydning som sentral oljeprodusent vil bli betydelig styrket i årene som kommer.
Med et nærmest umettelig behov for råvarer har Kina vært en betydelig handelspartner for landet. I 2015 utgjorde eksporten til Kina 18,6 prosent av Brasils samlede eksport, og var landets største handelspartner. USA var nest største handelspartner i samme periode med et totalvolum på 12,7 prosent av samlet eksport. Lavere økonomisk aktivitet og moderat utvikling i USA har ført til svekket etterspørsel de siste årene, sammen med dramatisk fallende råvarepriser har dette vært en dødelig cocktail for brasiliansk eksportindustri.

Prisene på en rekke råvarer har steget de siste månedene, og håpet er at prisbunnene er passert. Det er godt nytt for Brasils skadeskutte økonomi, og kan være et varsel om at den tyngste delen av landets resesjonsperiode nå er tilbakelagt. Hvis det politiske klimaet også stabiliseres, har man et godt utgangspunkt for en positiv fremtid.

5AUG16Landets politiske situasjon har vært preget av kaos i lengre tid. Den tidligere brasiliansk presidenten Rousseff som ble tatt i ed i 2010 og gjenvalgt fire år senere, har vært en av mange offentlige personer som har blitt trukket inn i korrupsjonsskandalen til det statlige oljeselskapet Petrobras. Hun ble suspendert den 12. mai i år, og offisielt avsatt i august. Anklagen mot den tidligere presidenten var kreativ bokføring og korrupsjon, noe som nærmes anses som en folkesport blant statlige ansatte i Brasil.
Den tidligere visepresidenten Temer som har styrt landet siden mai er nå satt inn som president frem til regjeringsperiodens slutt i 2018. Det gjenstår nå å se om dette er en lang nok periode til å gjenvinne tilliten hos landets befolkning for å sikre et gjenvalg. Det første som bør gjøres er å skaffe 11 millioner arbeidsledige brasilianere et arbeid slik at gatene ikke blir fylt med demonstranter igjen som i 2013.

6AUG16I det brasilianske flagget står teksten «ordem e progresso» – orden og fremskritt, og det er i nevnte rekkefølge Brasil må ta sine grep for å komme ut av den vanskelige økonomiske situasjonen. Først må det ryddes i politisk og offentlig sektor før fremskrittene kan komme. Store oppgaver ligger foran de folkevalgte, men gevinsten vil være stor dersom de lykkes.
Som følge av de turbulente forholdene har det brasilianske aksjemarkedet vært inne i en negativ trend over en lengre periode. Denne trenden ser nå ut til å være brutt og en oppgangstrend basert på positive forventninger kan være påbegynt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *