Tyskland – mot bedre tider?

– Oljeprisfallet smører tysk forbruk og industri

Den siste tids oljeprisfall kan bli en betydelig bidragsyter til den globale veksten de nærmeste årene. Et av de landene som kan nyte godt av oljeprisfallet er industrilokomotivet Tyskland. Den økonomiske aktiviteten i landet har flatet ut gjennom de siste kvartalene, og det har vært spekulert om at landet har vært på vei mot en ny resesjon. En svak oljepris kan derimot bidra til en oljesmurt start på en ny økonomisk vekstperiode.

Des1

Oljeprisen har falt kontinuerlig siden midten av inneværende år. Etter å ha ligget på et nivå mellom 110 – 150 dollar per fat gjennom de siste fem årene, med gjennomsnittspriser i området 110 dollar den første halvdelen av året, har nå oljeprisen falt til nærmere 70 dollar per fat. Et spørsmål er om dette er et nivå som vil feste seg eller om det kun er av kortsiktig karakter. Uansett har denne dramatiske prisutviklingen en signifikant påvirkning på en rekke økonomier, deriblant den tyske.

 

Med et daglig råoljeforbruk på nesten 2,4 millioner fat, hvorav det meste må importeres, tilsvarer en oljeprisnedgang på 40 dollar mer enn 35 milliarder dollar i besparelser per år eller over 0,9 prosent av landets BNP. Tyskland har i dag en oljeproduksjon som kun tilsvarer 0,19 prosent av verdens samlede oljeproduksjon, noe som kvalifiserer til en 44-plass på rankingen over de største oljeproduserende nasjonene. Et oljeprisfall vil dermed ha en betydelig positiv effekt på verdens tredje største eksportnasjon gjennom lavere produksjons- og råvarekostnader.

Des2

Valutasvekkelse sammen med lavere oljepriser vil være med på å forbedre vilkårene for den tyske eksportindustrien. Rammebetingelsene endres dramatisk når en svak euro kombineres med lavere produksjonskostnader fra oljeprisfallet. På kort sikt vil trolig denne effekten på eksportindustrien være marginal, men dersom et nytt lavt prisnivå for oljen holdes langsiktig, vil man kunne se en betydelig effekt på mellomlang sikt.

Til tross for en svak start på året, har tysk eksportindustri hatt en sterk utvikling det siste halvåret. I første kvartal svekket eksporten seg med 0,2 prosent målt mot fjoråret, for deretter å stige med 1,3 prosent i andre kvartal, og hele 1,9 prosent i tredje kvartal.

Deler av oljeprisfallet har allerede nådd forbrukerne gjennom lavere energikostnader. Siden juni har prisene på bensin falt med over 6 prosent, og fyringsolje er ned med mer enn 7 prosent. Prisfallet har også påvirket prisutviklingen på fjernvame og andre former for energi. Dette har ført til kostnadslettelser som for de private husholdningene kan beløpe seg til mer enn 8 milliarder euro for året under ett. Målt i disponibel inntekt utgjør dette over 0,5 prosent. Den resterende andelen av kostnadsreduksjonen medfører forbedrede marginer for næringslivet, forutsatt at oljeprisen ikke stiger like raskt igjen.

Des3

I tillegg bør prisnedgangen føre til mer langsiktige positive effekter for tyske husholdningers økonomi gjennom lavere priser på sluttprodukter og ytterligere fallende energipriser.

I et økonomisk klima som tilbyr husholdningene en sparerente på null, stimuleres det til økt forbruk. Sammen med et sterkt arbeidsmarked, lønnsvekst og fallende matvarepriser økes husholdningenes kjøpekraft og investeringsvilje. Til tross for et usikkert makroøkonomisk klima, er tilliten hos forbrukerne fortsatt sterk. Ved siste måling viste forbrukertillitsindikatoren i Tyskland en økning til 8,7 poeng, opp fra 8,5 poeng i november. Den positive utviklingen forklares med optimistiske forventninger til lønnsvekst og sysselsettingsrate. Den tyske arbeidsledigheten fortsetter å falle, og ikke sesongjustert ledighet ligger nå på 6,6 prosent.

Etterspørselen etter biler er ofte en god stemningsindikator for private husholdninger. Medio november ble det offentliggjort en rapport fra de europeiske bilprodusentenes forening som viste at bilsalget i Europa steg med 6,2 prosent i oktober. Det er første gang siden 2007 at bilmarkedet i Europa viser en årlig vekst. Dette er gode nyheter for Tyskland som har over 25 prosent markedsandel på biler i Europa, og som sysselsetter nærmere 800.000 personer innenfor bilindustrien.Des4

IFO indeksen er en indeks som måler aktivitetsforventningene hos tysk industri seks måneder fremover. Indeksen er basert på en månedlig undersøkelse hos 7.000 bedrifter innen bygg og anlegg, samt detaljhandel. Indeksen har kontinuerlig svekket seg fra februar inneværende år hvor indeksen toppet ut på 111,3 poeng. I oktober bunnet indeksen ut på 103,2 poeng, og ble etterfulgt av en overraskende økning til 104,7 poeng i november. På forhånd var det forventet en nedgang til 98 poeng. Blant sektorene som omfattes av undersøkelsene, var det produksjon, samt engros- og detaljhandel som hadde den mest optimistiske undertonen, og konstruksjon var marginalt negativt.

Des5

ZEW indeksen er en annen tysk sentimentindikator som viser nivået av optimisme som analytikere har om den økonomiske situasjonen for det kommende halvåret. Indeksen har vært kontinuerlig fallende siden årsskiftet. I oktober viste indikatoren at stemningen hadde snudd, og at 3,6 prosent av analytikerne hadde negative forventninger. Kortsiktig har situasjonen endret seg, og i november steg indikatoren over nullnivået igjen hvor 11,5 prosent nå er positive. Analytikerne har dermed kortsiktig endret sitt pessimistiske syn fra oktober til et nivå som også oversteg nivået i august.

En enslig svale gjør ingen sommer, men kan disse positive observasjonene være et gryende tegn på at situasjonen ikke er så dramatisk som den europeiske sentralbanken gir uttrykk for?