Er europas “carmageddon” over?

– Bilindustrien er en viktig brikke i spillet om økonomisk vekst

Europeisk bilindustri sliter fortsatt i motvind etter seks vanskelige år. Dette står i sterk kontrast til bilbransjens utvikling i USA.  Svak økonomisk vekst og noen gale veivalg har rammet denne viktige næringen med full tyngde. Men alt er ikke bare elendig – positive tegn kan tyde på at den negative trenden i Europa kan være på vei til å snu. 

Tidligere i år kunne man lese at det europeiske bilsalget i juni var det svakeste på 20 år. Katastrofale salgstall for bilmerker som Opel og Renault bekreftet det som mange allerede fryktet – at bransjen fortsatt var i en økonomisk hengemyr. I september var tonen en annen. «Bilsalget øker kraftig i Europa» kunne man lese i pressen. Bilsalget viste endelig en vekst på 5,5 prosent fra måneden før.

Fallende salgstall gjennom seks år har vært en prøvelse for bransjen. En beskjeden positiv økonomisk utvikling i Europa har heller ikke gitt noen sikre tegn på en snarlig forbedring.Nov1

Høyere forbrukertillit, gradvis forbedring i husholdningenes økonomi, høyere sysselsetting, og fortsatt økonomisk stimulans i Europa og andre land, fører derimot til at pilene nå presses i riktig retning. Startgassen til en kommende europeisk etterspørselsvekst, er sammen med en bedret privat økonomi, et oppdemmet behov for fornyelse av den stadig aldrende europeiske bilparken. På lik linje med markedet i USA har fornyelsesfrekvensen på personbiler falt dramatisk i takt med den svake økonomiske utviklingen. Bilparken i Europa har nå en gjennomsnittsalder på 8,7 år. Den samme gjennomsnittsalderen gjelder også for Tyskland isolert sett, en oppgang fra 7,9 år i 2009.

Det er naturlig å anta at en fremtvungen fornyelse kan være et av momentene som vil føre til etterspørselspress i de kommende årene. De spanske myndighetene innførte i forrige måned incentivordninger som skal fremtvinge fornyelse av bilparken.

Et relevant spørsmål er om den europeiske bilindustrien vil nå gamle høyder basert på økt regional etterspørsel.

En rekke tegn kan tyde på at europeisk etterspørsel alene ikke vil være nok til å skape tilstrekkelig høy bransjevekst. Allerede før finanskrisen slo til, var bilsalget i Europa avtagende, og det har vært en trend at den oppvoksende generasjonen ikke er så opptatt av å eie egen bil. Dette sammen med at ungdomsarbeidsledigheten i Europa har steget til rekordhøye nivåer, har ført til at et enormt antall førstegangskjøpere av biler er borte fra markedet. I Tyskland viser tall fra BMW at andelen nye biler kjøpt av personer under 30 år har falt til 2,7 prosent av det samlede bilsalget første halvår 2013. Dette er ned fra 6 prosent i 1999. Blant husholdninger av personer mellom 18 og 34 år, eide 72 prosent av disse en bil i 2008. Dette er en nedgang fra 80 prosent i 1998.

Det enkleste er eksport, ikke pistol

Da nyheten om at FNs sikkerhetsråd hadde kommet til enighet med Iran om at landet skal redusere sin anrikning av uran, brøt jubelen løs i produksjonshallene hos den europeiske bilindustrien. Peugeot og Renault har en betydelig andel av sin eksport til Iran, og det forventes at en midlertidig lettelse i handelssanksjonene som har vært rettet mot landet, vil bidra til en betydelig omsetningsvekst de neste seks månedene.  Peugeot, som er Europas nest største bilprodusent solgte 457.900 biler (i deler) til Iran i 2011, dette gjorde Iran til det nest største markedet for bilmerket, etter Frankrike. Salget falt med 68 prosent i fjor til 145.000 biler etter at handelsrestriksjonene satte en stopper for handelssamarbeidet.

Den kraftige etterspørselsveksten i USA er også med på å øke optimismen hos europeiske bilprodusenter. Med en tolltariff på 2,5 prosent for import av europeiske biler, har de europeiske produsentene en klar fordel i USA fremfor de amerikanske produsentene som har 10 prosent toll på biler eksportert til Europa. Det amerikanske bilmarkedet, som utgjør over 23 prosent av eksportmarkedet til europeisk bilindustri, har derfor et betydelig potensial som bidragsyter til en kommende vekst. Fra 2011 til 2012 var eksportveksten til USA på hele 28 prosent.

Nov 2

Less pain in Spain!

Samtidig som store deler av europeisk bilindustri har sine utfordringer, er hjulene i full gang hos de spanske produsentene av biler og bildeler. Spania, som i lengre tid har slitt med å få kontroll på høy arbeidsledighet og svak vekst, kan nå se ut til å ha funnet formelen for vekst og sysselsetting. Dette kan man tydelig kan se på aktivitetsveksten innenfor bilindustrien.Spania, som fortsatt sliter med lav innenlandsk etterspørsel, satser sterkt på å utnytte de komparative fortrinnene som en svak økonomi har skapt. Lav lønnsvekst og reduserte drift- og lokalitetskostnader gjør at eksportindustrien vokser i et stadig større tempo. Som et ledd i å gjøre seg attraktiv for bransjen, har fagforeningene måtte akseptere lønnskutt og øke fleksibiliteten blant sine medlemmer for å lokke til seg nye bilmodeller. På kort sikt ser dette ut til å ha fungert.

Spanske bilprodusenter uttalte tidligere i november at sektoren tar sikte på å øke produksjonen med ni prosent kommende år. Dette er en økning fra dagens 2,2 millioner biler til 2,4 millioner i 2014. Målet er å nå et produksjonsvolum på 3 millioner biler i 2016. Dette gjør Spania til Europas nest største bilprodusent etter Tyskland. Svak innenlands etterspørsel har ført til at 90 prosent av bilene som produseres i landet produseres for eksport. Statistikk som er sluppet de siste månedene viser samtidig en tiltagende innenlandsk etterspørsel som følge av myndighetenes vrakpantpolitikk. Bilsalget i Spania steg med hele 29 prosent i september som et resultat av myndighetenes målrettede satsning.

Bilindustrien står for 10 prosent av spansk eksport, og sysselsetter rundt 250.000 personer. Sektoren kan derfor være nøkkelen til forbedring av det spanske arbeidsmarkedet. Sysselsettingsmultiplikatoren fra sektoren er betydelig, og viser at effektiv bekjempelse av den spanske ledigheten kan gjøres gjennom å stimulere til etablering av nye produksjonsfasiliteter i landet.

Stadig flere aktører ser fordelen av å etablere nye produksjonslinjer i Spania, og ingen av de bilmerkene som i dag produseres i landet er spanske merker. 10 ulike produsenter står for produksjonen i 17 ulike fabrikker, og stadig fler er på vei. General Motor’s Opel og PSA Peugeot’s Citroen kunngjorde i novemvber at de vil bygge sin neste generasjons små minibusser i den samme fabrikken i Figueruelas, nordøstlige Spania, som en del av den nye strategiske alliansen mellom USA og franske bilprodusenter.

Bilindustrien i USA reiser seg som fugl føniks fra asken… Er den europeiske bilindustrien på vei i samme retning?