Mexico – det nye Kina?

– Mariachiene spiller opp til dans…
Mab1

Mexico har av mange lenge blitt regnet som en del av den tredje verden. Den tradisjonelle oppfatningen er et desperat folkeslag med elendige levekår og et altoverskyggende ønske om å komme seg til USA. En befolkning som er villig til å gjøre hva som helst for å rykke et lite steg videre opp på velstandspyramiden. Donald Trumps store drøm er å bygge en mur så høy og kompakt at ingen av disse desperate individene kan snike seg over til det «forjettede» land USA.

Selv om Mexico har en rekke sosiale utfordringer, er bildet som tegnes av meksikanere som desperate illegale innvandrere til USA i liten grad korrekt. Den illegale innvandringen eksisterer fortsatt, men har avtatt betydelig etter finanskrisen. Det er heller ikke lenger meksikanere som utgjør størsteparten av den samlede innvandringen til USA, dette ble forbigått av kinesere og indere i 2013. Siden 2007 har stadig flere meksikanere valgt å flytte tilbake til Mexico fra USA, og for første gang siden 1940 forlater flere meksikanere USA enn de som velger å flytte til USA. Årsakene til denne reverseringen kan være mange, men en av de mest åpenbare er de siste års positive velstandsutvikling i Mexico. Fallende arbeidsledighet, økt sysselsetting, politisk stabilitet og et omfattende politisk reformarbeid fungerer som reverseringsfaktorer på en av verdenshistoriens største migrasjonsbølger.

I følge verdensbanken har Mexico i dag kjempet seg opp til å bli verdens 11. største økonomi basert på kjøpekraftsparitet. Skal man tro makroanalytikerne kan det forventes at meksikansk økonomi vil suse forbi både Russland og Italia i løpet av årene frem til 2050, og bli liggende på en 8. plass som en betydelig global økonomisk størrelse.

MAB2Mye av denne veksten kan tilskrives landets betydning som produsent for verdens største forbruksnasjon – USA. Helt siden den nordamerikanske handelsavtalen (NAFTA) trådte i kraft i 1994, har den meksikanske produksjonsindustrien vokst i stadig høyere tempo. NAFTA avtalen gir Mexico en unik tilgang til de nordamerikanske markedene Canada og USA, og skaper også enklere vilkår for etablering av nordamerikansk produksjonsindustri i landet.

Den meksikanske økonomien vokste med 2,5 prosent i fjor, og forventes å vokse med mellom 2 og 3 prosent i inneværende år. Til tross for økonomisk vekst og forbedrede levekår har pressens fokus på Mexico de siste årene vært på kriminalitet og korrupsjon knyttet til de brutale narkotikakartellene som i mange år har holdt landet i et jerngrep. Kriminalitetsstatistikken i Mexico er et trist kapittel, og til tross for en rekke tiltak og reformer har ikke myndighetene klart å stoppe den negative trenden. Justeres kriminalitetsstatistikken for aktivitet som direkte knyttes til narkotikakartellenes virksomhet, er kriminaliteten i Mexico på mange områder lavere enn i USA og Canada. Når man får bukt med narkotikakartellenes jerngrep i den nærmeste fremtid, kan landets vekst få et ytterligere byks, og nasjonens stabilitet både økonomisk og politisk vil i sterkere grad være sikret.

Flytting av amerikansk produksjon fra Kina til Mexico har vært en trend som har etablert seg gjennom de siste årene. Utviklingen har sin bakgrunn i en rekke årsaker, og skyldes ikke bare frihandelsavtalen NAFTA. En av primærårsakene er den sterke lønnsveksten som Kina har hatt de siste årene. Minimumslønnen i Kina har mangedoblet seg de siste femten årene, og har de siste fire årene ligget over den meksikanske minimumslønnen hvis man tar hensyn til landenes produktivitet.

Andre årsaker til at produksjonen flyttes er den korte transportavstanden mellom Mexico og USA. Ikke bare fører dette til lavere transportutgifter, men fører også til mer effektivt lagerhold for produsenter og detaljister. Fremtidig fokus på karbonavtrykk på varer og tjenester vil med kort transportavstand skape et ytterligere konkurransefortrinn for Mexico fremfor Kina.

Andre fordeler som samme tidssone, kulturell fellesforståelse og lavere språkbarriere, skaper ikke bare større trygghet, men reduserer sannsynligheten for feilproduksjon. I tillegg kan man i mindre grad bekymre seg for at teknologi og industrihemmeligheter finner veien til kinesiske kopiprodusenter.

Trenden med å flytte produksjon fra Kina til Mexico vil trolig fortsette i økende grad etter hvert som stadig flere produsenter får positive erfaringer med å flytte produksjonen. Dette vil fortsette å skape nye arbeidsplasser og fremme økonomisk vekst i Mexico.

MAB3Kjøretøyproduksjon har vært en av de store vekstindustriene i Mexico, og Ford Motor vedtok i februar å doble sin produksjon av privatbiler i landet. Innen utgangen av 2018 skal 1 million Ford-kjøretøy produseres årlig i Mexico. Dette er en dobling av årets produksjon som representerer mer enn 14 prosent av foretakets kjøretøyproduksjon i Nord Amerika. Dette er i tråd med meksikanske myndigheters industrialiseringsplan, ikke bare har de lokket med lave lønninger, men har i tillegg etablert gunstige etableringsordninger, forbedret logistikk og et arsenal av gunstige handelsvilkår. Bilindustrien produserte 3,4 millioner kjøretøy i Mexico i 2015. Dette utgjør en femtedel av Nord-Amerikas samlede kjøretøyproduksjon. I løpet av de kommende to årene forventes denne produksjonen å være doblet.

Bilindustrien er et strålende eksempel på hvorfor Donald Trump bør r evurdere sitt syn på Mexico. Til forskjell fra asiatiske bilprodusenter, som produserer det meste i Asia, blir den største delen av bildelene i de amerikanske bilmodellene som settes sammen i Mexico, importert fra USA. Ifølge bilindustrien utgjør det så mye som 40 prosent. Amerikansk bilproduksjon i Mexico er med andre ord bra for både USA og Mexico.

Landets BNP-vekst har vært jevnt stigende siden 2013, og BNP tallene som ble sluppet i april viste at landets økonomiske vekst er suverent sterkest blant de Latin Amerikanske landene. Med en årlig vekst på 2,7 prosent for første kvartal inneværende år, oversteg det både analytikernes forventninger om en vekst på 2,4 prosent, og forventningene til alle som hadde trodd at oljeprisnedgangen skulle føre til kraftig nedgang i økonomisk aktivitet. Det har vært de meksikanske forbrukerne som har sørget for at den økonomiske veksten har holdt seg sterk i en vanskelig periode. En stadig økende middelklasse og fallende arbeidsledighet skaper grobunn for forbrukerdrevet vekst i et land hvor konsum utgjør mer enn 70 prosent av landets samlede BNP.

MAB4Mexicos demografi med en voksende ung arbeidsfør befolkning danner også grunnlag for at den økonomiske vekstperioden kan bli langvarig. Til forskjell fra Kina, Japan og Europa som frem mot 2030 vil ha en aldrende og negativ vekst i arbeidsfør befolkning, kan Mexico se frem til en stadig større andel unge, ambisiøse og fremadstormende arbeidere.

Vi er av den oppfatning at Mexico er et spennende land å se etter investeringsmuligheter. Et land i forvandling med alle forutsetninger for å lykkes som en oppkommende økonomi.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *