Andelseiermøte og valgmøte i Norse fondene

Norse Forvaltning avholder andelseiermøte i fondene den 3. juni 2020, kl. 14:00.

Andelseiermøtet vi behandle forslag til vedtektsenderinger i henhold til innkalling sendt andelseierne den 20. mai. Det vil samtidig bli avholdt valg av andelseiernes representanter til styret.

Mer om innkalling og saksdokumenter her

Detaljerte vedtektsendringer kan du finne her:
Verdipapirfondet Norse Trend Global
Verdipapirfondet Norse Trend USA
Verdipapirfondet Trend Europa
Verdipapirfondet Norse Utbytte